• Глобално проучване: 52% от дигиталните лидери в България очакват дългосрочни промени в това къде и как работят хората

  Глобално проучване: 52% от дигиталните лидери в България очакват дългосрочни промени в това къде и как работят хората

  Проучването на Equinix разкрива, че основните приоритети за компаниите в България са регулаторна съвместимост с изискванията за защита на данните, подобряване на киберсигурността и повишаване на ефикасността.

  Глобално проучване: 52% от дигиталните лидери в България очакват дългосрочни промени в това къде и как работят хората

  Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX), световната компания за дигитална инфраструктура (the world’s digital infrastructure company™), днес обяви резултатите от своето годишно глобално проучване. То проследява гледната точка на мениджърите, вземащи решения в ИТ сферата, за най-големите технологични тенденции, които влияят на бизнеса по цял свят, както и ефекта на пандемията от COVID-19 върху плановете за дигитална инфраструктура.

  След анкета, направена на 2 600 души, вземащи решения в сферата на ИТ, в различни компании, намиращи се в 26 държави в Северна, Южна и Централна Америка, Азиатско-тихоокеанския регион, както и район ЕМЕА, включително и на 100 български дигитални експерти, проучването разкрива:

  • 51% от глобалните бизнеси и 50% от бизнесите, анкетирани в България, са променили архитектурата на своята ИТ инфраструктура, за да отговорят на новите работни изисквания в отдалечена или хибридна форма, като технологичните бюджети в глобален мащаб се увеличават, за да ускорят дигиталната трансформация
  • 64% от дигиталните лидери в глобален мащаб вярват, че ще има дългосрочни промени относно това къде и как хората работят в рамките на компаниите, сравнено с 52% от техните колеги в България, които споделят същото виждане
  • Повече от половината (57%) от компаниите в глобален план все още възнамеряват да разширят своя обхват до нови региони, държави или метро зони, въпреки смущенията вследствие на COVID-19, докато 42% от ИТ лидерите в България възнамеряват да направят същото

   

  Дигиталната трансформация в пост-пандемичното бъдеще

  Дигитализацията и бизнес инвестициите в дигитална инфраструктура са се увеличили като резултат от COVID-19. 47% от дигиталните лидери, анкетирани в целия свят, казват, че са ускорили своите планове за дигитална трансформация, докато 42% казват, че бюджетите им са били увеличени, за да отговорят на бързия ръст на желанието за дигитализация. В България обаче едва 26% от респондентите казват, че са направили същото и дори по-малко число (20%) са увеличили своите бюджети.

  Наблюдава се и значително преразглеждане на ИТ стратегиите, които да отговорят на предизвикателствата, възникнали от пандемията. 6 от 10 души на глобално ниво и малко над половината сред анкетираните в България казват, че са преразгледали своите ИТ стратегии вследствие на COVID 19, a 58% (45% в България) казват, че искат да инвестират в по-гъвкава технология след COVID.

  Попитани относно най-големите приоритети в дигиталната стратегия на техните организации, 80% от респондентите посочват дигитализацията на своята ИТ инфраструктура като основен приоритет. 57% казват, че виждат взаимосвързаността като ключов фактор за дигиталната трансформация – с 9% повече сравнено с миналогодишните резултати. Междувременно за компаниите в България основните приоритети са регулаторна съвместимост с изискванията за защита на данните (87%), подобряване на киберсигурността (84%) и повишаване на ефективността (84%).

   

  Опасенията, че пандемията ще спре плановете на компаниите за разгръщане на нови пазари са намалели

  • 57% (но само 42% в България) от бизнесите все още планират да разширят обхвата си до нови региони, държави и метро зони, според анкетираните дигитални лидери.
  • От тези 57% близо две трети (63%) планират да постигнат това виртуално, вместо да инвестират във физическа ИТ инфраструктура. Междувременно 71% от планиращите да достигнат нови пазари в България ще се насочат към виртуални връзки.

   

  Прилагане на взаимoсвързаността за повече успехи

  • 58% от ИТ лидерите казват, че считат, че взаимосвързаността – директният и частен обмен на данни между организациите, ще им помогне да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени, заради COVID-19. В България със същото твърдение са съгласни 41%.
  • Тези, които казват, че взаимосвързаността е била ключова за оцеляването на тяхната организация са се увеличили до 50% спрямо 45% през миналата година в глобален мащаб.

   

  Глобалният индекс за взаимосвързаност (GXI), 4 издание, пазарно проучване, публикувано наскоро от Equinix, прогнозира, че общият обем на взаимосвързаност – мярката за частна свързаност за обмен на данни между организации, ще достигне 45% среден годишен ръст (CAGR) между 2019 г. и 2023 г. в глобален план. Очакваният ръст е стимулиран от дигиталната трансформация и по-конкретно от по-голямото търсене от страна на компаниите от по-традиционните сектори, които разширяват своята дигитална инфраструктура от централизирани локации до дистрибутирани дигитални (Edge) локации.

   

  За да научите повече за Глобалното проучване на технологичните тенденции или, за да изтеглите копие, посетете: https://www.equinix.com/resources/infopapers/equinix-tech-trends-survey

  проучване Equinix дигитални лидери

  Оценка на новината

  0