• Как да създадем успешна бизнес култура в компанията?

  Как да създадем успешна бизнес култура в компанията?

  Освен добрия продукт, ключ към успеха на една компания е и добрата култура в нея

  Как да създадем успешна бизнес култура в компанията?

  На пръв поглед основната причина за успеха на дадена компания се дължи на качеството на предлагания от нея продукт. Според много хора обаче от също толкова голямо значение е и нивото на бузнес културата в нея. В своята книга от 1982г. „Към съвършенство във фирменото управление“ Том Питърс и Робърт Уотърман се фокусират върху тази идея.

  Днес, години по късни в една от своите книги Бен Хоровиц обогатява теорията за бизнес културата. Според него тя трябва да се развива ежедневно и да се прилага последователно, а не да бъде просто част от годишния доклад, изготвян за определената компания. Също така той отбелязва, че ако един работодател си позволява да лъже клиентите си, то това ще се отрази и върху неговите служители, които лесно могат да усетят това и да започнат да се лъжат помежду си. Основното предизвикателство, пред което се изправят команиите  е културата да се вкорени толкова дълбоко у служителите, че те да действат по правилния начин, дори когато никой не ги наблюдава. За да се постигне това се разчита изключително много на лидерите, които имат задачата да дават най-ярък пример.

  бизнес компания лидер Успех култура

  Оценка на новината

  0