• Ще има ли коледни бонуси тази година?

  Ще има ли коледни бонуси тази година?

  Спрямо предходните години през 2019 г. работодателите са по-щедри по отношение размера на финансовото стимулиране

  Ще има ли коледни бонуси тази година?

  Готовността на работодателите да предоставят коледни бонуси се запазва на нивото от предходната година. През 2018 г. 87% от участвалите в анкетата са декларирали намерение да зарадват служителите си за Коледа, а през 2019 г. техният процент е 88. От тях през 2019 г. най-голям е делът (73%) на онези, които предвиждат финансов стимул. 16% от работодателите ще стимулират служителите си чрез фирмени подаръци, 10% - с ваучери за храна/напитки, а 1% - с ваучери за почивка.

  Това показват данните от анкетно проучване, направено от БСК , в периода 10 ноември - 10 декември 2019 г., в което се включиха 792-ма работодатели. Резултатите от проучването комментира Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите при БСК.

  Спрямо предходните години през 2019 г. работодателите са по-щедри по отношение размера на финансовото стимулиране. От предпочелите финансовия стимул преобладаващата част (44%) предвиждат той да е в размер до 20% от нетното месечно възнаграждение на работниците, а всеки пети работодател (20%) предвиждат бонус в размер до 50% от работните заплати. 5% от работодателите са решили да отделят бонуси в размер до 75% от възнаграждението на работниците, а 13% ще дадат до една заплата бонус. 6% от анкетираните работодатели възнамеряват да дадат бонуси, по-големи от една месечна работна заплата.

  Добрите финансови резултати на фирмата са ключов аргумент за работодателите да стимулират своите работници. 55% от анкетираните отговарят именно по този начин на въпроса „При какви условия бихте дали коледни бонуси?“. 39% са на мнение, че бонуси трябва да се дават след внимателна преценка на приноса на всеки работник, а 18% биха зарадвали работниците си независимо от финансовите резултати на фирмата. 6% от анкетираните твърдят, че при никакви условия не биха дали коледни бонуси.

  Най-честият мотив за раздаване на коледни бонуси (за 66% от анкетираните) е да бъдат поощрени добрите служители, а 25% виждат в това възможност за сплотяване на екипа. Всеки четвърти работодател (38%) планира бонуси, за да спази традициите на фирмата, а 22% приемат този жест към служителите като форма за подобряване/съхраняване на фирмения имидж. 6% от работодателите не одобряват даването на коледни бонуси, а едва 2% го правят с цел намаляване на облагаемата печалба.

  фирми любопитно икономика БСК работодатели коледни бонуси финансов стимул

  Оценка на новината

  0