• 30 млн. евро за бизнеса по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

  30 млн. евро за бизнеса по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

  Малкият и среден бизнес има шанса да се развие и да повиши своите приходи през настоящата година. Това може да стане, благодарение на финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност".

  30 млн. евро за бизнеса по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

  Малкият и среден бизнес има шанса да се развие и да повиши своите приходи през настоящата година. Това може да стане, благодарение на финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност". Фирмите ще имат възможност да въведат системи за управление и да закупят необходимото оборудване. Общата сума по програмата е 30 млн. евро.

  Не могат обаче да кандидатстват всички фирми. Изискванията са за три годишен опит в бранша, както и минимален размер на нетните приходи за последните 3 години: 250 хиляди лв. за мирко, 750 хиляди, лв за малко и поне 3 милиона лв. за средно предприятие.

  Благодарение на това финансиране, фирмите ще могат да въведат нови технологии, нови системи за управление, използвани в Западна Европа и като цяло да подобрят бизнес процесите си, което да им помогне да се развият. Предприятията ще могат също така да закупят оборудване и софтуер за управление на ресурси, клиенти, производство и т.н

  Кандидати са от сферата на: електрониката, химичните и лекарствени продукти, издателска дейност, производство на филми и звукозапис, радио и телевизионна дейност, машините, информационни и комуникационни технологии, научно-развойни дейност и др. Не могат да кандидатстват фирми от сектора на селското стопанство и рибарството и аквакултурите.

  Подаването на документите ще е електронно, като до техническа и финансова оценка се допускат само фирми, които са преминали проверка за административно съответствие. Срокът за кандидатстването ще е 60 дни, след откриване на процедурата. Все още няма информация, кога тя ще бъде открита.

  Малък и среден бизнес Иновации и конкурентноспособност

  Оценка на новината

  5.00