• Форум на малкия и среден бизнес „Innovation in action” ще се проведе в София

  Форум на малкия и среден бизнес „Innovation in action” ще се проведе в София

  Конференцията ще се състои на 22 май в конферентните зали на Съюза по автоматика и информатика в София

  Форум на малкия и среден бизнес „Innovation in action” ще се проведе в София

  По време на форума ще бъдат презентирани политиките за насърчаване на иновациите в малките и средни предприятия, както и финансовите механизми и възможности за финансиране на иновативни продукти. Освен това, ще бъдат представени иновативнипродукти, разработени от малкия и среден бизнес. Предмет на дискусия ще бъдат също основни проблеми и добри практики при развиването на иновативни идеи и иновации.

  По време на форума ще бъде организирана и Тест зона, където ще може да се пробва безплатно софтуерът SAT – Self Assessment tool –специално разработен софтуер за самооценка на иновационния капацитет на малките и средни предприятия.

  Иновационният форум „Innovation in action” се организира от Националното сдружение на малкия и среден бизнес, заедно със Съюза по автоматика и информатика. Събитието се осъществява в рамките на проекта „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия", финансиран по програмата „Балкани – Средиземно море 2014-2020“.

  Малък и среден бизнес Innovation in action

  Оценка на новината

  0