• Нова онлайн платформа подпомага малкия и среден бизнес да излиза на нови пазари

  Нова онлайн платформа подпомага малкия и среден бизнес да излиза на нови пазари

  77% от българските фирми се интересуват от икономическо сътрудничество с чуждестранни бизнес партньори, но голяма част от тях нямат нужните познания за това, сочи проучване на БТТП

  Нова онлайн платформа подпомага малкия и среден бизнес да излиза на нови пазари

  Новата онлайн платформа MatcHub помага на малките и средни фирми в България и Европа да намерят бизнес партньори на нови пазари. Платформата свързва директно фирмите с други компании, които имат интерес или експертиза в същата сфера на дейност. MatcHub беше представена у нас със съдействието на експерти от Българската търговско-промишлена палата и научните среди.

  Според проучване на Българската търговски промишлена палата, 77% от българските фирми имат интерес от икономическо сътрудничество с чуждестранни бизнес партньори през 2019 г. Почти две трети от фирмите обаче, не са добре запознати с условията за бизнес и търговия в страните, с които искат да имат бизнес отношения.

  Платформата MatcHub е създадена, за да подпомогне фирмите, които нямат капацитета и възможностите да се справят с предизвикателствата при намиране на подходящи бизнес партньори в чужбина, и предлага два вида специализирани услуги. Първата дава възможност на фирмите да се регистрират безплатно в платформата и да имат достъп до мрежа от компании на местния и международния пазар. В допълнение, новата платформа има възможност да подкрепи фирмите в процеса на тяхното развитие в чужбина. Благодарение на своята мрежа и международно присъствие, MatcHub предоставя счетоводни услуги, правни консултации, проучвания и анализ на пазара, провеждане на събития, B2B срещи, услуги в областта на човешките ресурси и недвижимите имоти, логистика, и др.

  За да се гарантира автентичността на всяка регистрирана фирма в MatcHub, се прилага политика на проверка на две нива. На първо ниво преминават компаниите, които са попълнили изчерпателно регистрационния формуляр, а на второто ниво - тези, които са доказано свързани и/или препоръчани от някой от партньорите на платформата.

  Мрежата на MatcHub включва също множество организации като местни и национални институции, юридически лица. Към момента присъствието на MatcHub се разпростира в Италия, Северна Македония, България и Швейцария.

   

  Снимка: MatcHub

  MatcHub онлайн платформа за сътрудничество на малки и сред

  Оценка на новината

  0