• Държавата финансира обучения в микро- и малки предприятия

  Държавата финансира обучения в микро- и малки предприятия

  Целта е да се стимулират частниците да организират и проведат обучения на своите служители

  Държавата финансира обучения в микро- и малки предприятия

  Агенцията по заетостта ще подкрепи финансово заявени от работодателите обучения на работещите в микро- и малки предприятия, съобщиха от институцията. Финансирането на обучението се извършва при равно участие на Агенция по заетостта и работодателя, който има ангажимент да запази заетостта на лицата, успешно завършили обучението, поне за 6 месеца. Целта е да се стимулират работодателите от частния сектор да организират и проведат обучения на персонала си за придобиване и развитие на техните умения, с което да се подобри производителността им.

  В обученията през 2019 г. могат да се включат 1000 заети лица, за да придобият някоя от компетентностите: „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите”, „Дигитална компетентност”, „Умения за учене”, „Обществени и граждански компетентности”, „Инициативност и предприемачество”.

  Работодателите, желаещи да ползват преференцията, е необходимо да подадат заявка в бюрата по труда, на чиято територия предприятието осъществява дейността си. Работодателите имат възможност сами да посочат обучаваща институция, която да извърши обучението на персонала им, както и съвместно да определят учебния график за провеждането му.

  Финансовата подкрепа за обучения на работещите в микро- и малки предприятия се предоставя по реда на Закона за насърчаване на заетостта и в рамките на утвърдения Национален план за действие по заетостта през 2019 г.

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  0