• 7 млн. евро ще бъдат инвестирани в граничния регион между България и Гърция

  7 млн. евро ще бъдат инвестирани в граничния регион между България и Гърция

  Започва набирането на проекти за подкрепа на малки и средни предприятия в рамките на шестата покана по Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България

  7 млн. евро ще бъдат инвестирани в граничния регион между България и Гърция

  Нови 7 млн. евро ще бъдат инвестирани в граничния регион между България и Гърция. Средствата са от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 - 2020. С тях ще бъдат подкрепени проекти на малки и средни предприятия в рамките на шестата покана за набиране на проектни предложения, която вече е обявена, съобщиха от пресцентъра на регионалното министерство.

  Проектите, кандидатстващи за финансиране, могат да бъдат насочени към подкрепа на клъстери в стратегически сектори на регионалната икономика, рехабилитация на сгради и подобряване функционалността на съоръжения за улесняване на достъпността за хората с увреждания, насърчаване на предприемачеството чрез укрепване на нови бизнес идеи, предоставянето на услуги за подкрепа на предприятия в сектори, свързани с износ, иновации и откриване на нови пазари. Проектните предложения биха могли да бъдат и в областта на разработването на инструменти за дигитален маркетинг и покупка на хардуер и софтуер, абонаментни такси за „облачни“ услуги, обучителни дейности за развитие на бизнес умения в стартиращи предприятия, и други.

  По поканата могат да кандидатстват национални институции, публично-правни и неправителствени организации, университети, изследователски центрове и други образователни институции. Дружества с търговски или индустриален характер не се допускат до участие. Всеки проект трябва да включва поне един партньор от България и Гърция, който да има седалище в допустимата територия на програмата. При определени условия е възможно участие и на партньори, локализирани извън нея. Максималният брой проектни партньори за едно предложение е шест. Всеки кандидат може да участва само в един проект.

  Предложенията ще се приемат до 15:00 часа на 6 септември 2019 г. При втора фаза се предвижда подаване на проектните предложения чрез интернет платформа.

  Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 - 2020 цели постигането на икономическо, социално и териториално сближаване в трансграничния българо-гръцки регион в съответствие с Европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“. Тя обхваща областите Благоевград, Хасково, Смолян и Кърджали на територията на България и префектурите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес на територията на Гърция.

  До моменат по четири от обявените покани са подписани 52 договора на стойност 96.8 млн.евро. Проектите са в процес на изпълнение и трябва да приключат до края на 2022 г. Все още е отворена петата покана за набиране на предложения. Срокът по нея беше удължен до 15 юли 2019 г.

  малък бизнес Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България

  Оценка на новината

  0