• Стартира 10-та сесия на Националния иновационен фонд

  Стартира 10-та сесия на Националния иновационен фонд

  Кандидатите могат да подават конкурсна документация от 1 юли до 9 август

  Стартира 10-та сесия на Националния иновационен фонд

  Стартира 10-та сесия на Националния иновационен фонд, съобщиха от икономическото министерство. Кандидатите могат да подават конкурсна документация от 1 юли до 17.30 часа на 9 август.

  Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за компаниите и научните организации, които  могат да кандидатстват с иновативни проекти, е до 500 000 лв. Наличният финансов ресурс в рамките на настоящата сесия е 4.5 млн. лв. Основната цел на Националния иновационен Фонд е да насърчава научноизследователската и развойна дейност с цел повишаване на конкурентоспособността на предприятията.

  „Основен приоритет за нашия екип бе да направим пълен преглед на методологията, по която са се провеждали предишните сесии и да направим всичко по силите си да ги подобрим", каза заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова и допълни, че в настоящата сесия се отваря кръгът на конкурентен принцип да се набират независими експерти.

  Пряката цел на Фонда е да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, както и да се увеличат частните инвестиции за тях.

  Кандидатстването се координира и осъществява от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия /ИАНМСП/.

  От 26 юни 2019 г. необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите може да бъде намерена на интернет страницата на ИАНМСП -www.sme.government.bg.

  ИАНМСП Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и с Национален иновационен фонд безвъзмездна помощ

  Оценка на новината

  0