• Проект на БТПП насърчава цифровата трансформация в малките и средни фирми 

  Проект на БТПП насърчава цифровата трансформация в малките и средни фирми 

  Проектът е с продължителност от две години и се осъществява в рамките на Програма „Еразъм+“

  Проект на БТПП насърчава цифровата трансформация в малките и средни фирми 

  Българската търговско-промишлена палата участва в проект, който стартира през ноември, а идеята му е да насърчи цифровата трансформация и обучението между поколенията.  Основната цел на проект CVET4Future.Net (CVET networks reskilling SMEs employees and mentors by bridging generations and digital gaps) е да изгради капацитета на организации за продължаващо професионално образование и обучение (ПОО) и да повиши качеството на предлаганите от тях услуги за малките и средни предприятия, които се нуждаят от повишаване на квалификацията с оглед адаптиране към цифровата и дигитална трансформация.

  Основните дейности по проекта са провеждане на учебни посещения, дейности за изграждане на капацитет, събиране на добри практики в областта на продължаващото професионално образование и обучение, разработване на индивидуални обучителни програми за управители и служители на МСП, и повишаване квалификацията на обучители. Всички резултати ще бъдат съобразени с различията между поколенията по отношение на техния начин на работа и общуване, ценностна система и цифрови умения.

  Целевите групи на проекта са организации за продължаващо професионално образование и обучение, обучители от въпросните организации, малки и средни предприятия, които са в процес на дигитална трансформация, техните служители, управители и ментори.

  Очакваното въздействие на проекта е да засили ролята на организациите за продължаващо професионално образование и обучение и да ги подготви за провеждане на курсове за преквалификация на служителите на малките и средни предприятия с оглед повишаване на дигиталните им умения. Обучението по проекта трябва да доведе до по-добра конкурентоспособност на пазара на труда, по-висока заетост и насърчаване на ученето между поколенията.

  Проектът е с продължителност от две години и се осъществява в рамките на Програма „Еразъм+“. Проектът се изпълнява от 7 партньорски организации от 4 страни – България, Австрия, Чешка република и Испания.

  малки и средни предприятия дигитална трансформация БТТП Еразъм+ проект CVET4Future.Net

  Оценка на новината

  0