• ЕИФ и „УниКредит Булбанк” със споразумение за финансиране на стартиращи, малки и средни компании

  ЕИФ и „УниКредит Булбанк” със споразумение за финансиране на стартиращи, малки и средни компании

  "УниКредит Булбанк" ще предостави 210 млн. лева под формата на кредити за български малки и средни компании за инвестиционно и оборотно финансиране

  ЕИФ и „УниКредит Булбанк” със споразумение за финансиране на стартиращи, малки и средни компании

  „УниКредит Булбанк” ще предложи на българския малък и среден бизнес гаранционен инструмент в размер на 210 млн. лева за предоставяне на кредити при преференциални условия - с намалени изисквания за обезпечение и без гаранционна такса. Това предвижда споразумение, което сключиха Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и „УниКредит Булбанк” с цел увеличаване на кредитирането на малки и средни предприятия. В рамките на споразумението Схемата ще е с продължителност 3 години.

  50% от кредитния риск на предоставяните инвестиционни и револвиращи оборотни кредити ще бъде гарантиран по силата на програма COSME, съобщават от банковата институция.

  Радваме се, че „УниКредит Булбанк” е предпочитан партньор на Европейския инвестиционен фонд. Гаранционното споразумение ще ни даде възможност за допълнителна подкрепа на българския малък и среден бизнес. Този бизнес сегмент се адаптира по-добре към променящите се пазари, притежава голяма креативност и гъвкавост и допринася значително за цялостната икономическа среда. Смятаме, че с партньорството ще стимулираме предприемачите да развиват нови проекти не само на местни, но и на други европейски пазари“, коментира Теодора Петкова, председател на УС и главен изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк".

  “Рамковото гаранционно споразумение с „УниКредит Булбанк, дългогодишен партньор на ЕИФ, ще подобри условията в приблизително хиляда малки и средни компании, които търсят финансиране на техните бизнес планове. Фокусът на споразумението е върху стартиращите компании. Споразумението ще засили конкурентоспособността на МСП-тата, които са най-важният сегмент от българската икономика, двигател на икономическия растеж и разширяването на работни места и иновации“, каза главният изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд Пиер Луиджи Джилберт.

  Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Основната мисия на ЕИФ е да подкрепя микро, малки и средни предприятия като им помага да получат достъп до финансиране.

  Гаранционната схема COSME е подходяща за всички малки и средни предприятия, работещи в широк спектър от икономически сектори. Фокус в програмата са и стартъп компании, които са в начален етап на развитие и се нуждаят от финансиране за своята дейност чрез конвертируем заем. Гаранционната схема се управлява от ЕИФ и се осъществява чрез финансови посредници - банки и други финансови институции - в държавите-членки на ЕС и асоциираните страни. По силата на този механизъм  финансовите посредници получават гаранции от ЕИФ за част от загубите при неизпълнение на кредитите, отпуснати от тях по този механизъм.

  УниКредит Булбанк Малък и среден бизнес Европейски инвестиционен фонд обезпечение кредит Европейска инвестиционна банка COSME гаранционна такса

  Оценка на новината

  0