• Класацията Кофас ЦИЕ Топ 500: почти без промени при най-големите компании през 2019

  Класацията Кофас ЦИЕ Топ 500: почти без промени при най-големите компании през 2019

  18 български компании са в класацията тази година.

  Класацията Кофас ЦИЕ Топ 500: почти без промени при най-големите компании през 2019

  Кофас публикува дванадесетата  класация на най-големите 500 компании в Централна и Източна Европа – Кофас ЦИЕ Топ 500.

  Тя показва, че бизнесът в региона поддържа сравнително устойчиво ниво на икономическо развитие, като представителите по страни остават на почти същите места в класацията.

  Общо 373 регистрирани компании (което е 74,6% от всички компании в сравнение със 79% през 2018 г. и 80% през 2017 г.) отбелязват увеличение на приходите.

  Следователно само 25,4% отчитат стагнация или спад. Средният оборот на 500-те най-големи компании в региона на ЦИЕ се е увеличил до 1480 млн. евро при 1396 млн. евро през 2018 г. „През 2019 по-голямата част от компаниите в Централна и Източна Европа се възползваха от благоприятната икономическа среда, особено по-малките икономики, ориентирани предимно към износ“, заяви Деклан Дали, главен изпълнителен директор на Кофас за ЦИЕ.

  Осемнадесет български фирми попадат в класацията на Кофас ЦИЕ Топ 500, те са предимно в секторите химическа промишленост, петрол, пластмаси и фармация, наред с финансови, информационни и телекомуникационни услуги.

  Впечатляващо е представянето на българската компания Aстра Биоплант ЕООД, производител на биодизелово гориво, която прави гигантски скок в класацията, изкачвайки се със 155 позиции с увеличен оборот от 61%. „Присъствието на български компании в класацията ЦИЕ Топ 500 остава повече или по-малко непроменено, което не е изненадващо предвид представените сектори. Независимо от екстремната ситуация през 2020 г., не очаквахме драматични промени, тъй като тези бизнеси не бяха сред силно засегнатите. Ключов фактор за бъдещото развитие на компаниите както в страната, така и в региона, би било евентуалното преместване на някои високотехнологични производства от Китай в ЦИЕ“, допълни Пламен Димитров, управител на Кофас България.

  Водеща икономическа сила в класацията отново е Полша, която се нарежда на първото място както по брой компании, така и по общ оборот, като приходите на компаниите нарастват с 6,6%, достигайки 283,7 милиарда евро. Въпреки че броят на полските компании, включени в класацията, е намалял с 12 (от 175 на 163), нейната индустриална структура остава най-диверсифицирана. Второто място се заема от Чехия с общо 78 компании и оборот от 115,4 млрд. евро (увеличение с 2,3%). Унгария се нарежда на трето място. Общият оборот на страната обаче е нараснал много повече от средния за региона – с 6,3%.

  Трите ключови сектора с най-много компании в класацията (автомобилостроене и транспорт, нефт и газ, неспециализирана търговия), продължават да представляват почти 60% от общия генериран доход. Най-голям ръст в оборота е регистриран в текстилната индустрия (+ 23,2%) и строителството (+ 13,6%).

  На първите три места в ЦИЕ Топ 500 се нареждат добре познатите от предишни класации компании - полският PKN Orlen (1-во място), чешката Skoda Auto (2-ро) и мултинационалната петролна и газова компания MOL Унгария (3-то). Неспециализираната търговия е представена от 73 компании в тазгодишната класация, което поставя този сектор на трета позиция с оборот от 113 млрд. евро (+ 9,8%).

  Средната оценка на риска на Кофас за компаниите в класацията е 6,2 (оценката показва вероятността дадена компания да изпадне в несъстоятелност в рамките на 12 месеца по скалата от 0 – несъстоятелност, до 10 - много нисък риск.), като най-слабите компании са базирани в Латвия, Полша и Чехия, докато най-силните са в Хърватия и България.

   

  Coface: for trade – изграждаме бизнес заедно

  70 години опит и най-фината мрежа превърнаха Кофас в еталон в кредитното застраховане, управлението на риска и глобалната икономика. С амбицията да се превърне в най-гъвкавия партньор в глобалното кредитно застраховане в бранша, експертите на Кофас работят в ритъма на световната икономика, като подкрепят 50 000 клиенти в изграждането на успешен, разрастващ се и динамичен бизнес. Услугите и решенията на Групата защитават и помагат на компаниите да вземат кредитни решения, за да подобрят способността им да продават, както на вътрешния, така и на експортния пазар. През 2018 г. в Кофас работят ~ 4100 души в 100 страни и е регистриран оборот от 1,4 милиарда евро.

   

   

  Coface SA. се листва на Euronext Paris – Compartment A

  ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA

   

  За повече информация: 

  Петя Геджева

  Параграф 42

  +359 882 591 667  e-mail: p.gedjeva@paragraph42.bg

  Калина Леонтиева

  Кофас България

  +359 882 481 411  e-mail:  kalina.leontieva@coface.com

   

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  0