Роботизираният кошер на Beewise дава до 50% повече мед
Роботизираният кошер на Beewise дава до 50% повече мед

Cпopeд peдицa нayчни изcлeдвaния в cвeтoвeн мaщaб, вcяĸa гoдинa изчeзвaт oĸoлo 30% oт пчeлнитe ceмeйcтвa.

3763
МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР
МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Чрез подмярката се цели да бъдат подпомогнати проекти на млади фермери.

1192
ЕК одобри държавна помощ в размер на 72 млн. лева за подкрепа на българските земеделци
ЕК одобри държавна помощ в размер на 72 млн. лева за подкрепа на българските земеделци

Страната ни изпрати официалната нотификация към Комисията на 8 октомври 2021 г.

2833
ЕК пренотифицира схема за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери
ЕК пренотифицира схема за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери

Индикативният бюджет по нея е 10 млн. лева.

3480
ЕК одобри 3 млн. лева държавна помощ за розопроизводителите
ЕК одобри 3 млн. лева държавна помощ за розопроизводителите

Страната ни изпрати искането към Комисията на 22 юни 2021 г.

6881
С близо 63 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР
С близо 63 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР

Увеличаването на бюджета ще допринесе за подпомагане на по-голям брой проектни предложения.

10636
С над 20 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
С над 20 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

По този начин ще се даде възможност за подкрепа на инвестиции в модернизиране на преработвателните предприятия.

1460
Проект на заповед за удължаване срока за прием по подмярка 4.1 е публикуван за обществено обсъждане
Проект на заповед за удължаване срока за прием по подмярка 4.1 е публикуван за обществено обсъждане

Промените предвиждат увеличаване на бюджета по процедурата.

7479
Над 94 хил. заявления за подпомагане са подадени в Кампанията по директни плащания 2021 г.
Над 94 хил. заявления за подпомагане са подадени в Кампанията по директни плащания 2021 г.

Стопаните, които не са успели да подадат заявления в обявения срок, могат да го направят от 18 май до 11 юни.

1575
1124 заявления за закупуване на малки горски имоти са подадени в държавните горски предприятия
1124 заявления за закупуване на малки горски имоти са подадени в държавните горски предприятия

Отделените средства от държавните предприятия за изкупуването на имотите са в размер на 2 млн.лв.

1479
next