• Магистърска програма обучава IT бизнес мениджъри и консултанти

  Магистърска програма обучава IT бизнес мениджъри и консултанти

  Магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“ цели да създаде ново поколение кадри за IT сферата, без необходимост от знания по програмиране

  Магистърска програма обучава IT бизнес мениджъри и консултанти

  В отговор на нуждата от ново поколение кадри на пазара на труда, които имат задълбочени познания в областите на икономиката и IT технологиите, образователната организация ERP Academy и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) създават магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“. По време на следването си студентите получават знания както от експерти в бранша, които притежават богат практически опит и знания, усвоени в реална бизнес среда, така и от утвърдени академици с дългогодишен стаж в образованието. Студентите се запознават с методологията на различните платформи за управление на бизнеса, получават възможност да се докоснат до върхови технологии и ноу-хау за тяхното практическо управление и прилагане в реална среда, обясняват създателите на програмата.

  Според хората, които стоят зад магистърската програма по бизнес софтуер, от години в световен мащаб фокусът в образованието е поставен върху програмистите, но встрани остава цял един сектор – този на бизнес анализаторите и хората с икономически познания, които внедряват и поддържат тези системи. Все повече компании внедряват различни класове бизнес софтуер и в резултат на това се усеща нарастващ недостиг на кадри, които да се ангажират с продажбата, управлението и развитието на такива решения, отчитат експертите.

  Идеята на магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“ е да запълни именно тази пропаст между бизнеса и образованието. Бизнес магистърската програма е силно практически ориентирана и се появява като отговор на нуждата от ново поколение кадри на пазара на труда, които трябва да бъдат конкурентноспособни и устойчиви в ерата на дигиталната трансформация на бизнеса, все по-голямата глобализация на пазара и прехода към Индустрия 4.0, аргументират се създателите на програмата.

  Магистратурата е подходяща за служители и мениджъри на средни и големи компании, стартиращи предприемачи и собственици на малък бизнес, студенти, завършили бакалавърска степен, без значение от специалността;работещи, независимо от областта, с интерес към ERP системите, внедряването на ERP системи и развитието на бизнес софтуера, както и за всички, желаещи да задълбочат своя опит и познания в областта на ERP системите.

  Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) магистърска програма „Бизнес софтуер и ERP решения ERP Academy

  Оценка на новината

  0