• Проверяваме избирателната си секция по интернет, с SMS или по телефона

  Проверяваме избирателната си секция по интернет, с SMS или по телефона

  Цената на SMS-а е 25 стотинки без ДДС, а обаждането по телефона е безплатно

  Проверяваме избирателната си секция по интернет, с SMS или по телефона

  Гражданите могат да проверят номера на избирателната си секция и мястото на гласуване в предстоящите избори за членове на Европейския парламент по интернет, с SMS или по телефона. За това информираха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Справките се осигуряват от главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към ведомството.

  Информация чрез интернет може да се получи на адрес: https://www.grao.bg/elections/. На този адрес могат да се подават „Искане за гласуване по настоящ адрес“ по електронен път, както и да се регистрират издадените „Удостоверения за гласуване на друго място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

  Другият начин за получаване на информация е чрез SMS, който трябва да бъде изпратен на номер 18429. Номерът е единен и за трите мобилни оператора  - А1, Теленор и Виваком. Цената на един SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на съобщението гражданите трябва да изпишат единствено десетте цифри на своето ЕГН. Системата връща отговор с номера и адреса на избирателната секция.

  За секцията си хората могат да се осведомят и по телефона, като наберат: 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Номерът е безплатен за цялата страна.

  Европейски избори проверка на секция

  Оценка на новината

  0