• Българите са с най-ниската продължителност на живота в ЕС, заедно с латвийците

  Българите са с най-ниската продължителност на живота в ЕС, заедно с латвийците

  Средната продължителност на живота у нас не стига и 75 години

  Българите са с най-ниската продължителност на живота в ЕС, заедно с латвийците

  Средната продължителност на живота на българите, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 74.8 години, показват данните на НСИ. Показателят остава непроменен  спрямо предходния период (2015 - 2017 г.).

  България - заедно с Латвия (74.9 години), е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз, а с най-висока са Испания (83.4 години) и Италия (83.1 години).

  Средната продължителност на живота при мъжете у нас е 71.4 години, докато при жените е със 7 години по-висока - 78.4 години.

  За периода между 2008 и 2018 г. мъжете са живели средно с 1.9 години поече, а жените -
  с 1.8 години по-дълго.

  Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока (75.7 години), отколкото на населението в селата (72.8 години).

  За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакването е животът им да продължи още около 16 години, като за мъжете и жените таци цифра е съответно 14.1 и 17.8 години.

  Очакваната продължителност на живота варира от 72.7 години в Монтана до 76.6 години за столицата и Кърджали. В осем области продължителността на живота е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Силистра (8.5 години), а най-малка - в областите София и Шумен (6 години).

  средна продължителност на живота в България

  Оценка на новината

  0