• До 2021 година ЕС иска да създаде 12 европейски университета

  До 2021 година ЕС иска да създаде 12 европейски университета

  В европейските ВУЗ-ове студентите ще могат да придобият диплома чрез комбиниране на обучение в различни държави от ЕС

  До 2021 година ЕС иска да създаде 12 европейски университета

  Европейската комисия предлага да се добавят допълнителни 100 милиона евро за водещите програми „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ в бюджета на ЕС за 2019 г. Тези допълнителни средства ще спомогнат за укрепването на реакцията на ЕС на ключови предизвикателства, като изменението на климата и допълнителното адаптиране на образованието към потребностите на пазара на труда, информират от представителството на Европейската комисия в България.

  20 милиона евро от тези средства ще се изразходят за подкрепа на програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа — „Еразъм+“. Една от нейните големи цели е изграждането на европейски университети. До 2021 г. ЕС иска да създаде 12 европейски университета, в които студентите ще могат да придобият диплома чрез комбиниране на обучение в различни държави от ЕС. Това е нова инициатива на ЕС и крайъгълен камък на европейското образователно пространство до 2025 г

  Друтите 80 милиона евро от тези допълнителни 100 милиона ще отидат за свързаните с климата научни изследвания в рамките на „Хоризонт 2020“, програмата за научни изследвания и иновации на ЕС. Парите ще допринесат за амбициозната цел 35 % от бюджета на „Хоризонт 2020“ да бъдат отделени за свързани с климата изследвания.

  Това предложение за допълнителни 100 милиона евро за програмите „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+ “трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета.

  европейски университети Хоризонт 2020 Еразъм+

  Оценка на новината

  0