• 73% от европейците знаят поне едно свое право за личните данни

  73% от европейците знаят поне едно свое право за личните данни

  По случай първата година от прилагането на Общия европейски регламент за защита на данните, Европейската комисия оповести резултатите от специално проучване на Евробарометър

  73% от европейците знаят поне едно свое право за личните данни

  73 % от европейците са чували за поне едно от шестте тествани права, гарантирани от Общия регламент относно защитата на данните, показват резултатите от проучването на Евробарометър. Най-високите нива на осведоменост сред гражданите са регистрирани за правото на достъп до собствените данни (65 %), правото на коригиране на данни, ако те са погрешни (61 %), правото на възражение срещу получаването на директен маркетинг (59 %) и правото на изтриване на собствените данни (57 %).

  Андрус Ансип, заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Европейските граждани са все по-добре запознати с цифровите си права и това е окуражаваща новина. Въпреки това, само трима от всеки десет европейци са чували за всички свои нови права във връзка с данните. За предприятията доверието на техните клиенти е „твърда валута“ и това доверие започва, когато клиентите разберат и се доверят на настройките за поверителност. Да си запознат е предварително условие, за да си в състояние да упражниш правата си. Двете страни може само да спечелят от по-ясни и по-лесни за прилагане правила за защита на данните.“

  Според данните на Евробарометър 67 % от запитаните знаят за Общия регламент относно защитата на данните, а 57 % знаят за своите национални органи за защита на данните. Резултатите показват също, че защитата на данните е проблем, тъй като 62 % от анкетираните изразяват опасения, че нямат пълен контрол върху личните си данни, предоставени онлайн.

  Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова добави: „Да помогнем на европейските граждани да възвърнат контрола над личните си данни е един от нашите най-важни приоритети. Обаче от 60-те процента европейци, които четат декларациите за поверителност, едва 13 процента ги прочитат изцяло. Това се дължи на факта, че декларациите са прекалено дълги или прекалено трудни за разбиране. Аз още веднъж приканвам настойчиво всички онлайн дружества да предоставят декларации за поверителност, които са кратки, прозрачни и лесно разбираеми за всички потребители.”

  Днес Комисията поставя началото на кампания за повишаване на осведомеността, която да насърчи гражданите да четат декларациите за поверителност и да оптимизират своите настройки за поверителност, така че да споделят само данните, които са готови да споделят. Общият регламент относно защитата на данните е единен набор от правила с общ подход на ЕС към защитата на личните данни, който се прилага пряко в държавите членки. Той връща на отделните лица контрола върху личните им данни и същевременно гарантира свободното движение на лични данни между държавите членки на ЕС. ОРЗД се прилага от 25 май 2018 г.

  ОРЗД Общ регламент относно защитата на данните GDPR

  Оценка на новината

  0