• Престижна европейска награда насърчава проекти за правата на жените

  Престижна европейска награда насърчава проекти за правата на жените

  Разликата в заплащането на жените и мъжете в Европа е около 16%, като при пенсиите достига обезпокоителните 38 %, сочат данните на Европейския икономически и социален комитет

  Престижна европейска награда насърчава проекти за правата на жените

  Вече може да се подават кандидатури за Наградата за гражданското общество за 2019 година на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Темата тази година е: „повече жени в европейското общество и икономика“. С наградата ще бъдат поощрени иновативни инициативи и проекти, които се борят за равни възможности за жените и мъжете, както и за равното им третиране във всички сфери на икономическия и социалния живот, отбелязват организаторите на конкурса.

  Становището на Европейския икономически и социален комитет е, че на европейските трудови пазари и в обществото все още има полова сегрегация и дискриминация. 60 години след като ЕС се ангажира в Договора от Рим с целта за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете, разликата все още е около 16%, като при пенсиите достига обезпокоителните 38 %, отбелязват от международната институция.

  От ЕИСК акцентират, че жените са 51% от населението на ЕС, но едва 67% от тях работят. Сред предприемачите само 31% са жени. Поради задълженията си за полагане на грижи у дома жените са по-склонни да работят на непълно работно време или на несигурни работни места, за които им се плаща по-малко. Те все още са слабо представени в политическите и икономическите органи за вземане на решения, като управителните съвети на дружествата.

  В конкурса за Наградата за гражданското общество на ЕИСК могат да участват всички организации на гражданското общество, официално регистрирани в Европейския съюз, които работят на местно, регионално, национално или европейско равнище. Могат да кандидатстват и физически лица, както и инициативи, които са осъществени или са в процес на осъществяване.

  Наградният фонд от 50 000 евро ще бъде разпределен между не повече от петима победители. Крайният срок за подаване на кандидатурите е 6 септември 2019 г., а церемонията по връчването на наградата ще се проведе на 12 декември в Брюксел.

  Европейски съюз ЕС Европейски икономически и социален комитет ЕИСК гражданско общество

  Оценка на новината

  0