• Услугите на администрацията стават достъпни и през мобилен телефон

  Услугите на администрацията стават достъпни и през мобилен телефон

  Достъпът до Единния портал за електронните административни услуги - https://egov.bg/wps/portal/, вече е възможен и с персонален облачен и мобилен квалифициран електронен подпис

  Услугите на администрацията стават достъпни и през мобилен телефон

  Достъпът до Единния портал за електронните административни услуги - https://egov.bg/wps/portal/, поддържан от Държавната агенция за електронно управление, вече е възможен и с персонален облачен и мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП), който може да се използва от всяка точка на света с достъп до интернет. Това обяви Атанас Темелков, председател на ДАЕУ, при представянето на услугата за достъпа до е-услуги през мобилно устройство. По думите му, електронната идентификация, за която напоследък често се говори, ще става лесно и достъпно през мобилно смарт устройство.  

  До 2023 г. гражданите и бизнесът трябва да имат електронен достъп до над 850 услуги, поясни още Темелков. Според  последното проучване на „Галъп Интернешъл“ по отношение на електронното управление у нас, 75 на сто от гражданите не са използвали електронни услуги и са имали контакт с администрации само „на гише“. В същото време над 5.5 млн. българи използват мобилен интернет. Според агенцията за е-управление, тази липса на комуникация може да се промени, като достъпът до е-услуги и подписването на документи с облачен КЕП ще улесни всеки гражданин в работата с администрацията. Това решение значително ще оптимизира разходите на държавата и бизнеса за създаване, поддържане и използване на средства за електронна идентификация. Също така ще предостави сигурен начин за потвърждаване на самоличността на потребителите до въвеждането на личните документи като средство за електронна идентификация, каза още председателят на ДАЕУ.

  По отношение на идентификацията и достъпа до различни е-услуги с КЕП, Държавната агенция за електронно управление си партнира с единствените засега две български компании, които предлагат сертифициран облачен квалифициран е-подпис на достъпна цена – БОРИКА АД и „Евротръст Технолъджис“ АД, посочват от агенцията.

  Близо 19 000 са регистрираните потребители в Системата за електронно връчване, която осигурява изцяло цифровото взаимодействие на гражданите и бизнеса с администрациите. От тези потребители на Системата повече от 90 са фирми, а над 700 са администрации.

  Основните регистри и системи на централната администрация вече са свързани през средата за обмен на данни между регистрите RegiX. Там се извършват 165 вида справки от 62 регистъра на централни администрации, отчете Атанас Темелков. Над 2 000 000 транзакции за достъп до удостоверителна и справочна информация се предоставят средно на месец през RegiX. Половината от тях са за нуждите на държавната администрация. Системата реално спестява време и усилия за получаване, проверка и обработка на данните. Възможната годишна икономия в средства от фонд „Работна заплата“ възлиза на близо 5 000 000 лв. Също така през тази система от 2018 г. гражданите могат да контролират как институциите използват техните данни – кои данни, на какво основание и с каква цел. Тази услуга е силен инструмент за граждански контрол върху институциите, смята председателят на ДАЕУ.

  Хартиеният обмен е премахнат на национално ниво между всички административни структури. Близо 1000 от тях обменят документи изцяло електронно, което е първата успешно приложена мярка за ограничаване на хартиената администрация. Средномесечният документооборот на една централна администрация с други институции достига близо 2300 писма. Всички те вече се обменят по електронен път. Това означава спестени близо 100 тона хартия годишно и около 220 хиляди лева средногодишно спестени разходи само за хартия на администрациите. С преустановяването на хартиения обмен времето за регистрацията на един документ и връщането на отговор се скъсява близо 6 пъти.

  Атанас Темелков подчерта важността на обратната връзка от гражданите и бизнеса при използване на електронните административни услуги. Предложения за подобряване на работата на администрацията могат да се изпращат чрез системата за е-Връчванеhttps://edelivery.egov.bg/). 

  Проф. Георги Димитров, Член на УС на ЕВРОТРЪСТ сподели гордостта си, че в България се разработи тази уникална нова технология, известна под името мобилен облачен Квалифициран Електронен Подпис. Тя е законово регулиран инструмент за всеки гражданин да се идентифицира и подпише своите документи, без необходимост от специални знания и умения, ползвайки единствено това, с което всеки разполага – мобилния си смарт телефон. Издаването на подписа с Евротръст е безплатно, както и първите 5 подписвания, а употребата е достъпна и лесна, посочват от компанията. Той изказа личностно си задоволство от това, че ДАЕУ предоставя такива модерни и сигурни инструменти на гражданите за услугите на държавната администрация.

   

  бизнес Администрация Държавна агенция "Електронно управление" КЕП електронен подпис Единен портал за електронни административни услуги електронни услуги електронна идентификация Система за е-връчване ДАЕУ

  Оценка на новината

  0