• Започна приемът на проекти за 11-ото издание на „Избери, за да помогнеш“

  Започна приемът на проекти за 11-ото издание на „Избери, за да помогнеш“

  От началото на кампанията през 2009 г. благотворителната инициатива на „Райфайзенбанк” е подкрепила 257 каузи с близо 3 млн. лв.

  Започна приемът на проекти за 11-ото издание на „Избери, за да помогнеш“

  „Райфайзенбанк” започва набирането на проекти за новото издание на благотворителната инициатива „Избери, за да помогнеш“. За 11-а поредна година кампанията ще подкрепи каузи в сферите здравеопазване, социални дейности, култура и образование, опазване на околната среда. Организациите могат да кандидатстват за подкрепа до 1 август, като подават на имейл: sponsorstvo@raiffeisen.bg своите предложения. Формулярът за кандидатстване е публикуван на сайта на инициативата.

  Десетата юбилейна дарителска кампания събра над 260 хил. лв. в подкрепа на 24 важни за обществото каузи, напомнят от „Райфайзенбанк”. От 2009 г. досега „Избери, за да помогнеш” е подкрепила общо 257 значими проекти с близо 3 млн. лв.

  Сред акцентите тази година са иновациите в медицината и образованието; навременната профилактика и лечение на редките болести при деца и възрастни; подкрепата за самотни възрастни хора и за деца с психични заболявания и тежки физически увреждания; съхраняването и популяризирането на българското културно наследство – фолклорни традиции, обичаи, занаяти; превенцията, опазването и съхранението на българските гори и опазването на местообитанията.

  Получените предложения ще бъдат разгледани от Комисията по спонсорства и дарения на „Райфайзенбанк България”. Сред основните критерии за включване в дарителската кампания са устойчивостта на проекта, неговата конкретика, целева група и измеримост на резултата, както и условието да не се надхвърля мащаба на кампанията и националния й характер.

  Избраните проекти ще бъдат оценявани за висока обществена значимост от външни експерти и финално одобрени от Управителния съвет на банката през есента, преди да започне набирането на средства за реализирането им. И през тази година банката ще добавя средства към дарената сума от всеки неин служител, а чрез публичната платформа izberi.rbb.bg всеки може да окаже подкрепа за избраната кауза, информират още „Райфайзенбанк”.

  "Райфайзенбанк" „Избери за да помогнеш“ благотворителна инициатива

  Оценка на новината

  0