• Унифицират се заявленията за най-масовите общински услуги

  Унифицират се заявленията за най-масовите общински услуги

  Целта е да се намали административната тежест чрез отпадане на ненужни документи и да се спести време при получаването на резултата от извършената услуга

  Унифицират се заявленията за най-масовите общински услуги

  Всички общински администрации ще бъдат задължени да използват стандартизирани образци на заявления за 16-те най-масови общински административни услуги. Това реши правителството по време на редовното си заседание. Промените са разписани в допълнение на Наредбата за административното обслужване.

  По този начин се облекчават гражданите и бизнеса, намалява се административната тежест чрез отпадане на ненужни документи и се спестява време при получаването на резултата от извършената услуга, посочват от пресслужбата на Министерския съвет

  Селекцията на най-често предоставяните услуги от общините е извършена в партньорство с Националното сдружение на общините, а стандартизираните документи ще бъдат вписани в Регистъра на услугите към Административния регистър.

  Приетото Постановление е в изпълнение на Програмата за за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност. Това е втората стъпка за стандартизация на административните услуги, след постигнатото през 2018 г. уеднаквяване на услугите, които се предоставят от областните администрации.

  Администрация община стандартизирано заявление Наредба за административното обслужване

  Оценка на новината

  0