• Мария Габриел: Гражданите трябва да имат контрол върху здравните си досиета

  Мария Габриел: Гражданите трябва да имат контрол върху здравните си досиета

  Трябва да се изгради общоевропейско пространство от здравни данни, обяви българският еврокомисар

  Мария Габриел: Гражданите трябва да имат контрол върху здравните си досиета

  Трябва да бъде създадено общоевропейско пространство от здравни данни, което изисква координирането на усилията между държавите-членки. За това се обяви българският еврокомисар за цифровата икономика и общество Мария Габриел, която откри в Брюксел втората кръгла маса на високо равнище, посветена на развитието на електронното здравеопазване и технологиите. Също така са необходими ясни и ефективни механизми за контрол от страна на гражданите върху собствените им здравни данни, подчерта Габриел. Обменът на информация би позволил не само повишаване на качеството на здравната услуга, но и намаляване на разходите, развитие на персонализираната медицина и борбата с тежките заболявания, изтъкна българският еврокомисар Във форума участваха представители на Европейската комисия, на фармацевтичната, биотехнологичната и медицинска индустрии, експерти, представители на академичните среди и неправителствени организации.

  Мария Габриел направи преглед на свършеното до момента в тази област и очерта основните предизвикателства, които остават на дневен ред. Тя насочи вниманието върху три теми: приложението на препоръката към държавите членки за създаване на европейски формат за обмен на цифрови здравни досиета, създаване на общо пространство от здравни данни и финансовата подкрепа за тези реформи.

  „Обменът на здравна информация през граница е изключително важен, защото касае всеки един от нас, когато е в чужбина. За медиците ще е много по-лесно да лекуват, ако имат информация за здравните проблеми на пациента. Това е основната цел на обмена на здравни досиета през граница. Изграждането на такава трансгранична система е възможно, ако гражданите са в центъра на тези усилия. Те трябва да се чувстват сигурни, за да имат доверие. Ключово е да разполагат с контрола върху техните здравни данни - т.е. трябва да са убедени, че никой без тяхно разрешение не може да ползва информация“, наблегна българският еврокомисар. Тя поясни, че здравните данни обхващат също и резултатите от лабораторните тестове, епикризи, медицински изследвания и електронни рецепти.

  Според Мария Габриел, за да може да бъде създадено общоевропейско пространство от здравни данни, трябва да се изградят сигурни връзки между системите от здравни данни в целия Европейски съюз. Това включва не само осигуряване на защита на данните, но и тяхната киберсигурност. Доверието на хората ще е най-важният фактор за реализирането на тези идеи“, отбеляза комисарят.

  В програмите „Цифрова Европа“, „Хоризонт Европа“ и по Механизма за свързване на Европа в следващата финансова рамка са заложени солидни средства за развитие на изкуствения интелект, суперкомпютрите, научните изследвания и медицината. Това са все области, които имат пряка връзка с развитието на електронното здравеопазване. Мария Габриел даде пример с отворената вчера покана за кандидатстване, която ще подкрепи проекти за развитието на анализите на здравните образи за диагностицирането на рак въз основа на изкуствения интелект. Тази покана ще помогне за тестване и разработване на аналитични инструменти, фокусирани върху превенцията, прогнозирането и лечението на най-честите форми на рак, като същевременно ще предостави решения за безопасното споделяне на здравни образи в Европа.

  изкуствен интелект Мария Габриел електронно здравеопазване здравни данни здравни образи общоевропейско пространство от здравни данни

  Оценка на новината

  0