• 75% от бизнеса е за намаляването на партийната субсидия

  75% от бизнеса е за намаляването на партийната субсидия

  45% от фирмите подкрепят предложението те да финансират партиите, но при условие, че има по-голяма прозрачност по отношение на средствата и се криминализира получаването на суми с неясни източници

  75% от бизнеса е за намаляването на партийната субсидия

  Две трети от фирмите  смятат, че ако държавната субсидия се премахне или стане 1 лев на глас, партиите ще станат по-ефективни, сочат резултатите от анкета на Българската търговско-промишлена палата.

  Проучването е направено в периода 28 юни-3 юли 2019 година (преди влизане на законовите поправки за намаляване на субсидиите).

  Повечето компании считат, че намалената субсидия ще бъде компенсирана с пари от бизнеса - 74% от анкетираните.

  Около 60% от компаниите виждат като ефект при намаляване на субсидиите на 1 лв. изчезване на „малките“ партии и оставане само на „големите“ партийни структури.

  От друга страна, проучването сочи, че намаляването или премахването на субсидията ще доведе до  редица предимства:

  • до ограничаване на членството в партиите по семеен ред
  • намаляване на зависимостта от гласоподавателите
  • минимизиране на разходите за несвойствена дейност
  • по-стриктен вътрешнопартиен контрол

  В анкетата членовете на БТПП предлагат да се обърне внимание и на други средства за финансиране на партиите – по-голям членски внос и предоставяне на разумни рекламни пакети преди изборите.

  Участници в анкетата смятат също, че финансовата подкрепа за партиите трябва да идва от членовете или симпатизанти с лични средства, като партиите следва да печелят хората с идеите си. 

  45% от фирмите подкрепят предложението те да финансират партиите, но при определени условия, а именно:

  • да има по-голяма прозрачност на предоставяните средства, както и на разходването им;
  • да се криминализира получаването на суми с неясни източници.

  46% от компаниите се притесняват, защото

  • ще се оказва натиск от страна на партиите върху бизнеса;
  • определени компании ще бъдат покровителствани.

  67% от анкетираните споделят виждането, че когато партиите са финансирани от фирмите или НПО, то трябва да има фиксиран максимален размер. Таванът да е определена сума, но да не е свързана с размера на компанията или оборота.

  72% са против финансирането да е определен процент от оборота или приходите на компаниите, 62% са против финансирането да се извършва на база на размер на компанията (микро, малко, средно или голямо предприятие).

  63% заявяват, че размера на субсидията за партиите трябва да бъде 1 лев на глас, а 78% подкрепят въвеждането на лимити за финансиране. 

  бизнес БТТП партийна субсидия финансиране на партиите избори

  Оценка на новината

  0