• Фонд "Научни изследвания" обявява конкурси по две национални програми

  Фонд "Научни изследвания" обявява конкурси по две национални програми

  Програмите "Петър Берон и НИЕ" и ВИХРЕН целят да стимулират развитието на изследователския потенциал в България и да подкрепят учени с високи постижения

  Фонд "Научни изследвания" обявява конкурси по две национални програми

  Фонд "Научни изследвания" отправя покана за участие в конкурси по Национална научна програма "Петър Берон. Наука и иновации с Европа" (Петър Берон и НИЕ) и Национална научна програма "Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука" (ВИХРЕН).

  Общата цел на програмата "Петър Берон и НИЕ" е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България.

  Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по поканата за 2019 година е 1 235 000 лв. Той се разпределя между 8 научни панела пропорционално на дела на подадените допустими предложения. Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може да бъде до 5000 лв. месечно.

  Научните панели са:

  • Химия (CHE)
  • Обществени и хуманитарни науки (SOC)
  • Икономически науки (ECO)
  • Информатика и инженерни науки (ENG)
  • Околна среда и науки за Земята (ENV)
  • Науки за живота (LIF)
  • Математика (MAT)
  • Физика (PHY)


  Националната научна програма "Вихрен" определя целите и принципите на финансиране, предназначено да подкрепи учени с високи постижения:

  - Схемата за финансиране на водещи изследователи има за цел да подпомогне учени в етапа на тяхната кариера, при който те са установени лидери в научните изследвания със значителни научни постижения.

  - Схемата за финансиране на установени изследователи има за цел да подпомогне учени, които са в процес на организиране на собствен независим изследователски екип или изследователска програма.

  Заявленията могат да се подават във всяка научна област, като се обърне специално внимание на авангардните области на науката и инженерството. По-специално се насърчават предложения от интердисциплинарен характер, които пресичат границите между различни области на науката; предложения, насочени към нови и нововъзникващи области на научни изследвания, или предложения, които въвеждат неконвенционални, иновативни подходи и научни изобретения. Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по поканата за 2019 година е 1 500 000 лв.

  Бюджетът на предложението зависи от неговата продължителност и се изчислява като максимална сума 265 000 лв. годишно за проект за "Водещ изследовател" и максимален сума 210 000 лв. годишно за проект за "Установен изследовател" за максимален период от пет години. Бюджетът на проекта ще бъде намален при по-кратък срок на проекта.

  Крайният срок за подаване на проектните предложения по двете национални научни програми е 20.09.2019 годин
   

  Фонд "Научни изследвания" проекти Петър Берон и НИЕ ВИХРЕН високотехнологична икономика учени с високи постижения

  Оценка на новината

  0