• „Визия за София” представи 24 дългосрочни цели за развитие на столицата

  „Визия за София” представи 24 дългосрочни цели за развитие на столицата

  „Визия за София” е инициативата на Столична община за създаване на дългосрочна стратегия за развитието на София, която ще бъде предложена за гласуване на Столичен общински съвет веднага след местните избори тази есен

  „Визия за София” представи 24 дългосрочни цели за развитие на столицата

  Екипът на „Визия за София” -  инициативата на Столична община за създаване на дългосрочна стратегия за развитието на София и крайградските територии, представи за първи път 24 дългосрочни цели и близо 250 стъпки за развитие на столицата. Стратегията за София ще бъде предложена за гласуване на Столичен общински съвет веднага след Местни избори 2019 и ще служи като върхов стратегически документ за управлението на града занапред.

  “Задачата на Визията е да определи посоките за развитие на града. Трябва да погледнем териториите, които са изоставени, и имат възможност за развитие. Другата важна задача е създаването на истински модерни мултифункционални зони”, каза главният архитект на София Здравко Здравков по време на официалното откриване на събитието.

  Стратегията предвижда София да се развива като мултифункционален, компактен и концентриран град с качествена градска среда. По отношение на транспорта, целите включват повече активно придвижване, популярен масов транспорт, развитие на мобилността като услуга и по-добра глобална и регионална свързаност. В сферите на идентичността и културата, София си поставя за цел да се превърне в развит културен център и автентичен и многопластов град с позитивен имидж. За околната средa водещи дългосрочни цели са София да бъде адаптивен град, с жива и чиста среда, и устойчив ресурсен и енергиен баланс.

  В сферата на икономиката целите са София да развива кръгова и високопродуктивна икономика, устойчив и иновативен туризъм и да бъде център за иновации в дългосрочен план. В социален аспект големите цели пред Общината са здравословен живот и здрави хора, развити общности, икономическо сближаване и образование, насочено към бъдещето. По отношение на управлението, дългосрочните цели са свързани с aвтоматизиранe нa административните процеси, децентрализация и демократизация на управлението и стратегическа роля на Общината в развитието на града. Пълният списък на целите и стъпките към тяхното постигане вече е достъпен на сайта на "Визия за София" на адрес: https://vizia.sofia.bg/goals/.  

  Продължава работата по оформлението на Визията и пълният резултат с всички цели, мерки и индикатори ще бъде представен по време на голяма изложба, която ще се проведе през октомври и ноември, уточняват от инициативата. Стратегическата "Визия за София" ще послужи и за основа на актуализацията на действащия Общ устройствен план на Столична община.

  “Координирахме процеса на създаването на Визията с всички страни, които се интересуват, участват и определят развитието на града. В работата ни досега се включиха над 10 000 организации и хора: експерти, политици от всички партии, представители на местната и държавната администрация, изследователи, бизнес, неправителствени организации и граждани. Това прави Визията един споделен инструмент, чиято задача е да бъде обща основа и споделена цел за развитието на града в следващите няколко десетилетия“, обясни Любо Георгиев, ръководител на екипа на Визията.

  Здравко Здравков Визия за София София 2050 Местни избори 2019 стратегия за развитие на София

  Оценка на новината

  0