• Продължава кандидатстването за Европейските награди за предприемачество

  Продължава кандидатстването за Европейските награди за предприемачество

  Крайният срок за участие в конкурса е 28 май

  Продължава кандидатстването за Европейските награди за предприемачество

  За 13-та поредна година Европейската комисия  ще раздаде Европейските награди за насърчаване  на предприемачеството. Координатор на националния етап на конкурса в България е Министерство на икономиката.

  В конкурса могат да участват всички публични институции - национални, регионални и местни, с проекти в подкрепа на предприемачеството. За участие се допускат и проекти, реализирани чрез публично-частно партньорство между публичните органи и неправителствени организации, университети, бизнес организации и представители на бизнеса. Кандидатурите трябва да са свързани със започнати или скорошни инициативи, насърчаващи предприемачеството и оказали значително влияние върху конкретния регион или място, както и да са постигнали напредък в рамките на две години: За подбора на кандидатурите решаващи ще бъдат следните критерии: оригиналност, устойчивост и въздействие на инициативите върху местната икономика. Ще се има предвид и приложимостта на идейния подход другаде в Европа.

  Конкурсът се провежда ежегодно и има два етапа – национален и европейски. За да стигнат до европейския етап, кандидатите трябва първо да са преминали успешно през селекция в собствената си страна. На национално равнище ще бъдат отличени две кандидатури в две отделни категории, които ще бъдат наградени на церемония през юни, и ще получат право на участие в европейската надпревара.

  Крайният срок за участие в конкурса ще бъде удължен до 28-ми май 2019 г. Формуляра за участие и повече информация относно регламента могат да бъдат открити на интернет страницата на министерството на икономиката.

  Категориите, в които се присъждат наградите, са:

  -       Насърчаване на предприемаческия дух;

  -       Инвестиране в придобиването на предприемачески умения;

  -       Подобряване на бизнес средата;

  -       Подкрепа на интернационализирането на бизнеса;

  -       Подпомагане на развитието на „зелени“ пазари и ефикасното експлоатиране на ресурсите;

  -       Награда за отговорно и интегриращо предприемачество.

  Европейските награди за насърчаване на предприемачеството се провеждат от 2006 година. В конкурса до момента са участвали над 3400 проекта, като всички те са допринесли за създаването на хиляди нови фирми.

  Европейските награди за насърчаване  на предприема

  Оценка на новината

  0