• БСК одобрява ваучерната схема за подкрепа на МСП

  БСК одобрява ваучерната схема за подкрепа на МСП

  Проектът на ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа получи подкрепа от БСК

  БСК одобрява ваучерната схема за подкрепа на МСП

  Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) споделя идеята за нова ваучерна схема, която ще подкрепя малките и средните предприятия, които имат желание да емитират ценни книжа на Пазара за растеж (BEAM) на БФБ. В тази връзка, БСК представи своите предложения:

  1. Схемата би следвало да подкрепя МСП, които имат желание да регистрират и/или емитират ценни книжа, както на Регулирания пазар, така и на Пазара за растеж (BEAM) на БФБ.

  2.  Номинална стойност на ваучера – предлагаме възможността кандидатите да имат възможност да избират между два ваучера, в зависимост от пазара, на който желаят да емитират своите ценни книжа;

  • 50 000 лева – за емитенти на регулирания пазар; и
  • 30 000 лева – за емитенти на пазара за растеж (BEAM).

  3. Допустими разходи и дейности за финансиране – разширяване на допустимите разходи за консултантските услуги от предходната схема, като към тях се добавят разходи за възнаграждение на Съветници на пазара за растеж, разходи за юридически и счетоводни консултации, такси към Централен депозитар, БФБ и др.

  4. Усвояване на средствата – предвиждане на възможност, сумата да бъде усвоена авансово (напълно или частично) от кандидата. В хода на изпълнение на проекта е възможно емитентът да използва консултантски услуги от различен характер от повече от един доставчик.

  5. Информационна кампания – в схемата следва да бъдат предвидени разходи за ИАНСП, за популяризиране на ползите за предприятията от финансирането на бизнеса чрез инструментите на фондовия пазар.

  От БСК изразиха увереността си, че чрез включване на настоящите предложения ваучерната схемата ще бъде по-атрактивна и полезна за кандидатите.

  предприемач икономика БСК Разходи БФБ ценни книжа МСП ваучерна схема ИАНСП

  Оценка на новината

  0