• Как да се предпазим при избиране на услуга за мобилно или онлайн банкиране?

  Как да се предпазим при избиране на услуга за мобилно или онлайн банкиране?

  БНБ публикува материал, който съдържа практическа информация в помощ на потребителите при вземане на решение за избор на подходящ финансов продукт, както и полезни съвети за защита и разрешаване на потребителски спорове

  Как да се предпазим при избиране на услуга за мобилно или онлайн банкиране?

  Българската народна банка публикува материал на тема „Основни съвети как да се защитите при избор на услуги за онлайн или мобилно банкиране“. Материалът съдържа практическа информация в помощ на потребителите при вземане на решение за избор на подходящ финансов продукт, както и полезни съвети за защита и разрешаване на потребителски спорове.

  Материалът е одобрен за публикуване от всички местни компетентни органи в Европейския съюз по време на заседание на Съвета на надзорниците на Европейския банков орган, проведено на 15-16 октомври 2019 г.

  Според БНБ много е важнио преди да се избере определена услуга първо клиентът да определи финансовите си нужди. На второ място трябва да се направи сериозно проучване, да се събере информация за определена услуга и да се изчете обстойно за нея. След това клиентът трябва да провери дали услугата отговаря на неговите финансови нужди и възможности. Като последна стъпка, която трябва да предприеме потребителят е да сравни предложенията на различните доставчици на банковата услуга.

  При сключване на договор за конкретна услуга от ключово значение са няколко неща. На първо място условията трябва да бъдат изчетени и разбрани добре, преди договорът да бъде подписан. Това означава, че клиентът има възможност да поиска от доставчика да му предостави информация за неговите права и задължения. Той може да свали, съхранява и разпечата нужните документи с цел справка в бъдеще. Важно е условията към услугата да бъдат разгледани подробно и да бъдат осъзнати финансовите последици от този ангажимент. Клиентът винаги може да поиска от доставчика допълнителна информация и разясняване, ако нещо не му е ясно.

  Специално внимание трябва да бъде обърнато на всички такси и разходи. Важни са не само таксите приложими към услугата, но и разходите, включително стандартните такси и разходите за допълнителни услуги. Тук е важно да бъдат сравнени различните варианти.

  Сигурността е изключително важна при подобен тип услуги. Клиентът трябва да се увери, че личните му данни ще се обработват и съхраняват съобразно подписаният договор. Доставчикът трябва да бъде проверен- дали е упълномощен да предоставя дадената услуга. Личните данни и пароли за достъп трябда да бъдат сериозно защитени, за да не могат други лица да имат достъп до тях. Клиентът трябда да следи внимателно за нередности като подозрителни действия по неговата сметка, неупълномощен достъп до нея и други и да уведоми доставчика за това.

  Ако клиентът счита, че правата му са нарушени, то той трябва да подаде жалба. Освен това е нужно да се свърже с доставчика, да се свърже с комисията за защита на потребителите, комисията за финансов надзор или в по-сериозен случай да предяви иск пред националния съд.

  БНБ икономика мобилно банкиране онлайн банкиране съвет

  Оценка на новината

  0