• Какво е необходимо за насърчаване на инвестициите в България?

  Какво е необходимо за насърчаване на инвестициите в България?

  Държавата трябва да създаде благоприятстваща иновациите и бизнеса екосистема, която да стимулира и да дава възможност на предприемачите да създават нови компании

  Какво е необходимо за насърчаване на инвестициите в България?

  Анкетно проучване направено от БСК под името „2019г. през погледа на безнеса“ обобщава, кои са основните пречки пред бизнеса в България. Резултатите от него открояват следните фактори, които причиняват затруднения: липса на квалифицирана работна ръка (72%), корупция (61%), бюрокрация (61%), некачествено образование (47%), липса на доверие и негативизъм спрямо бизнеса (17%), лоша инфраструктура (12%) и граждански натиск върху инвестиционни проекти (5%).

  Цялата тази информация бе представена от председателя на БСК Радосвет Радев пред участниците в 23-ия поред Българския икономически форум 2019, който се проведе на 3 декември 2019 г., в София. Тема на форума бе Българската икономика в края на 2019 г. Перспективи пред малкия бизнес за 2020 г.“

  В презентацията си пред участниците във форума Радосвет Радев подчерта, че бизнесът в България очаква предвидима правна среда, ограничено взаимодействие с администрацията, облекчени административни процедури, по-добър достъп до финансови инструменти и, най-вече – необходимото количество и качество човешки ресурси. Според Радосвет Радев, при оценката на бизнес средата трябва да бъдат отчитани външни и вътрешни фактори. Сред външните фактори са икономическите проблеми с геополитически измерения, като продължаващият търговски конфликт между САЩ и Китай и Брекзит, както и рискът от глобална рецесия. Вътрешните фактори са основно административно-правни (липсата на електронно правителство, нереформирани здравна и осигурителна системи, често променяща се нормативна уредба, времеемки процедури по издаване на документи), демографски (застаряващо население и необходимост от внос на квалифицирани работници) и образователни.

  Като пример за нормативна нестабилност Радосвет Радев посочи, че само през последните 11 месеца Кодексът на труда е бил променян 10 пъти, а Кодексът за социално осигуряване – 4 пъти. По три пъти са били променяни Данъчно-осигурителният и процесуален кодекс, Кодексът за застраховането, Търговският закон и Законът за концесиите, а Законът за устройство на територията е изменен шест пъти.

  Според класацията на Световната банка „Doing business 2019“, България пада с 9 места (от 50-то на 59-то) по показателя „Лекота на правене на бизнес“. За стартиране на бизнес у нас са необходими 23 дни и преминаване през седем процедури, издаването на разрешително за строеж преминава през 19 процедури и отнема 97 дни, а за включване към електрическата мрежа са необходими 262 дни, което нарежда страната ни на 147-мо място сред 190 държави, включени в класацията. „На този фон, никак не е изненадващо, че едва 3,9% от българите възнамеряват да стартират бизнес през следващите три години, при средно 26% за останалите държави от групата на т.нар. инвестиционно-обусловени икономики (вкл. Хърватия, Унгария, Полша, Латвия, Румъния и Македония) “, заяви Радосвет Радев.

  Според председателя на БСК, необходимо е държавата да създаде благоприятстваща иновациите и бизнеса екосистема, която да стимулира и да дава възможност на предприемачите да създават нови компании. „Трябва да се работи за изграждане на мостове за предаване на опита от вече реализирани предприемачи на младото поколение. Нужни са и схеми за финансиране на предстартовата фаза от създаване на стартъпи, както и набиране на дялов капитал за развитие на различните стадии на предприемаческите идеи“, подчерта Радосвет Радев.

  бизнес икономика БСК анализ проблеми пречки бългаски икономически форум

  Оценка на новината

  0