• Фонд на фондовете ще избира мениджър за стартиращи бизнеси и предприемачество

  Фонд на фондовете ще избира мениджър за стартиращи бизнеси и предприемачество

  Очаква се чрез избрания фонд мениджър да бъдат финансирани поне 76 предприятия

  Фонд на фондовете ще избира мениджър за стартиращи бизнеси и предприемачество

  Фонд на фондовете (ФнФ) стартира процедура за избор на фонд мениджър по последния от трите Фонда за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ), съобщиха от институцията. Очаква се публичните средства от 35.6 милиона лева по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 да бъдат допълнени с частен капитал от най-малко 10%. Чрез избрания фонд мениджър трябва да бъдат финансирани най-малко 76 предприятия, като инвестициите във всяко едно да са в диапазон от 30 хил. лв. до 2 млн. лв.

  Фондът за ускоряване и начално финансиране е акселераторска програма, която предоставя дялово финансиране на стартиращи предприятия в най-ранен етап от тяхното развитие. В рамките на програмата одобрените кандидати имат достъп до бизнес лидери, които споделят своя опит и им дават практически насоки как да развият своя проект. Акселераторът предоставя на участниците също и обучение, административни, счетоводни, правни и други дейности или услуги.

  При избора на фонд мениджъри най-важния критерий е опитът им с осъществяване на инвестиции на ранен етап от развитието на компаниите. Това включва способността им да разпознават добрите бизнес идеи, да ги оценят и да инвестират в тяхното бъдещо развитие. Съществено значение има и опитът по отношение на работата в екип и изграждането на организационна структура и системи за контрол, в съответствие с изискванията за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  До момента Фонд на фондовете е създал два подобни фонда, като на пазара вече активно работят и набират проектни предложения „Невек Мениджмънт“ с общ ресурс от 53.4 млн. лв. и “Иновейшън Акселерейтър България“ АД, който оперира с 30.5 млн. лв.

  Кандидатите за фонд мениджъри могат да подават оферти в офиса на Фонд на фондовете до 22 юли 2019 г. Процедурата за участие, както и съответните документи, са обявени на сайта на ФнФ.

  Фонд на фондовете стартиращи бизнеси и предприемачество Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособно

  Оценка на новината

  0