• CEO Angels Club: Предприемачите ще подобрят бизнес-средата у нас

  CEO Angels Club: Предприемачите ще подобрят бизнес-средата у нас

  В последно време бизнес ангелите и тяхната дейност стават все по-добре познати и представени в България. С увеличаването на броя на стартиращите бизнеси, и ролята на ангел-инвеститорите - като източник на така необходимото финансиране за растеж, но и на безценно ноу-хау, нараства закономерно.

  CEO Angels Club: Предприемачите ще подобрят бизнес-средата у нас

  Пред Businessnews.bg Милен Иванов - създателят на CEO angels club в България, разказва какво търсят бизнес-ангелите и кой може да се възползва от тяхната помощ.

  1. С какво се занимава CEO Angels Club, или Клубът на бизнес ангелите?

  CEO Angels Club съществува от около 2 години и половина и е най-голямата и активна мрежа от Ангел-Инвеститори в страната. Членове на клуба са топ мениджъри и предприемачи, които инвестират собствените си пари в стартиращи компании срещу дружествен дял с цел печалба. Бизнес Ангелите отделят капитал, време и усилия, водени от различна мотивация: било то да дадат това, което те самите са получили в даден етап на бизнес развитието си, да доразвиват опит и знания в бързоразвиващия се свят на технологиите, да се срещат с други предприемчиви хора, и не на последно място - да подпомогнат продукт или услуга, които имат капацитета да променят света за по-добро. Мрежа като CEO Angels Club значително пести времето и средствата, отделяни при подбора и реализирането на инвестиции, дава възможност за синдикирани сделки, диверсификация на портфолиото, и осигурява бързо нарастване на нетуъркинг ефекта от контакти и експертиза

  2. Кога един стартиращ бизнес може да се обърне към вас?

  Ние търсим стартиращи компании на ранен етап (обикновено след като са били в акселератор/инкубатор), които имат ясно изразена цел, валидирана бизнес идея, и имат потенциала да порастнат много бързо. Предприемачите трябва да могат да ни покажат как на базата на нашата еднократна инвестиция компанията им може да стигне до фаза, в която се самоиздържа и/или може да вземе следваща инвестиция от по-голям инвеститор. Това обикновено означава, че стартъпите, които разглеждаме, са с вече сформиран малък екип (от 2-ма до 5-ма души), който има сериозна експертиза в дадена област, и разполагат с продукт, вече изкаран на пазара или с готова бета-версия със значим брой потребители с доказано търсене.

  3. Каква подкрепа оказвате на стартъпите, които покриват критериите ви, за да инвестирате в тяхното развитие?

  Освен с пари, ангелите-инвеститори помагат с експертиза, проактивно менторство, предоставят мрежата си от контакти и партньори, и често могат да бъдат отличен канал за излизането на международни пазари. Клубът, в частност, помага с предоставянето на множество партньорски програми както за финансиране, така и за развитие/обучение, и дава възможност за участие в събития, популяризиращи профила на дадената компания, или за намиране на бизнес партнъори. Не на последно място, сред членовете на клуба има водещи фондове за рисково инвестиране, което значително може да помогне на стартиращите компании в техния по-късен етап на развитие.

  4. Какви средства инвестирате в стартъпите?

  Обикновено на този етап от финансирането инвестираните суми са в диапазон от 50 до 100 хиляди евро, като по-често сумата е под долната граница и рядко надвишава горната. По-големи инвестиции се случват в комбинация с фондове за рисково инвестиране като Launchub, Eleven и Impetus Capital, които са наши партньори и членове.

  5. Работите ли вече с конкретни стартиращи компании, и в каква област е техният бизнес?

  Изграденото портфолио от компании, в които сме инвестирали, е с разнообразен характер: фин-тех, VR (Виртуалната реалност), AI (Изкуствения интерект), компании в сферата на био и еко технологиите, както и платформи за споделена икономика. Всеки един проект е интересен за нас, стига да отговаря на нашите критерии и екипът да има ясна визия и да е отдаден на идеята си.

  6. Имате ли завършени проекти?  

  Ангел-инвестирането е продължаващ процес. Част от компаниите, в които сме инвестирали, се представят успешно на международните пазари и продуктите им се ползват от гиганти като Deutsche Telekom, Jaguar - Land Rover, Volkswagen, и др. Въпрос на време е тези компании да се присъединят към групата на успешни екзити (покупка на стартъп компания от друга, при която инвеститорите „осребряват“ вложенията си) на български компании.  

  7. Има ли много стартиращи бизнеси в България, и успяват ли да се справят с предизвикателствата в нашите условия?

  През последното десетилетие стартъп екосистемата в България претърпя експлозивно развитие и броят на стартиращи компании с български или чуждестранни основатели също се увеличи. Вероятно, когато тези компании придобият по-зрял вид, ефектът на доминото ще доведе до нарастването на обема на инвестиции и броя на стартиращите компании. По отношение на предизвикателствата на средата, българските предприемачи са готови да променят условията за правене на бизнес. Вече се наблюдават успешни инициативи за подобряване на тези условия, идващи точно от предприемачите. CEO Angels Club подкрепя именно тези създатели на бизнес средата в България и Европа, като мисията на клуба е да ги привлече както като създатели на проекти, така и на по-късен етап от тяхното развитие – в ролята им на инвеститори и ментори на бъдещи предприемачи.

  инвеститори бизнес ангели стартъпи стартиращи компании CEO Angels Club

  Оценка на новината

  0