• Стартира подготовката на програма България-Румъния 2021-2027

  Стартира подготовката на програма България-Румъния 2021-2027

  В новата програма малки и средни предприятия биха могли да се финансират чрез фонд за малки проекти, съобщават от регионалното министерство

  Стартира подготовката на програма България-Румъния 2021-2027

  Напредъкът в изпълнението на програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България за 2018 г. беше отчетен на заседание на Комитета за нейното наблюдение, ръководено от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Като ключов момент беше определена 2019 година, в която се анализира текущото изпълнение и се оформя визията за бъдещия програмен период 2021-2027.

  Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020 е с общ ресурс 258,5 млн. евро. Средствата се инвестират в проекти, които целят да насърчат развитието на областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич в България, и на Констанца, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш в Румъния. До момента са сключени 164 договора за субсидия на обща стойност малко над 254 млн. eвро, като 58 проекта вече са изпълнени.

  След заседанието се проведе първа среща на Съвместната работна група за разработване на бъдещата Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България за периода 2021-2027 г. Работата й стартира с отчитане на развитието и ползите от установеното  сътрудничество в граничния регион.

  Като възможност за преодоляване на небалансираното  развитие на регионите, което се наблюдава независимо от направените до момента инвестиции, беше посочено реализирането на интегрирани проекти. Прилагането на стратегически подход за програмен период 2021-2027 г., който отчита специфичните нужди и потенциал на регионите, ще осигури по-ясното фокусиране на инвестициите и видимост на постигнатите резултати, посочи заместник-министър Николова. Както през настоящия, така и през следващия програмен период се очаква програмата да подкрепи дейности, допринасящи пряко за постигане целите на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Малки и средни предприятия биха могли да се финансират чрез фонд за малки проекти, с което ще се осигури по-целенасочена подкрепа за икономическото развитие с реален ефект върху бизнеса, сподели регионалният заместник-министър. Регионалната политика ще следва нуждите на регионите, като проектните идеи се съгласуват предварително с инвестициите по останалите програми и стратегическите планове на регионите. 

   

  Снимка: Пресцентър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  0