• Брюксел: Гражданите и бизнеса да се подготвят за Брекзит без споразумение

  Брюксел: Гражданите и бизнеса да се подготвят за Брекзит без споразумение

  За да помогнат на предприятията, които търгуват с Обединеното кралство, да извършат последните си приготовления, от Брюксел публикуват подробен контролен списък

  Брюксел: Гражданите и бизнеса да се подготвят за Брекзит без споразумение

  Европейската комисия повтори призива си към всички заинтересовани страни в Европейския съюз да се подготвят за Брекзит без споразумение. Брюксел разпространи своето 6-то съобщение относно готовността за Брекзит, предвид факта, че до оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 октомври 2019 г. остават 8 седмици. 

  С оглед на продължаващата несигурност в Обединеното кралство относно ратифицирането на споразумението за оттегляне, договорено с правителството на Обединеното кралство през ноември 2018 г., и на цялостната политическа ситуация в страната, оттеглянето от ЕС без споразумение на 1 ноември 2019 г. остава реална, макар и нежелана, възможност, се посочва в съобщението на Европейската комисия.

  За да помогнат на предприятията, които търгуват с Обединеното кралство, да извършат последните си приготовления, от Брюксел публикуват подробен контролен списък. За основа на този списък служат предишни съобщения и 100 известия до заинтересованите страни, които обхващат широк кръг сектори. 

  В допълнение към това Комисията предложи на Европейския парламент и Съвета да бъдат направени технически корекции в продължителността на извънредните мерки в областта на транспорта в случай на оттегляне без споразумение. Комисията също така предложи да бъдат повторени и през 2020 г. съществуващите договорености при извънредни ситуации за 2019 г. по отношение на сектора на рибарството и на евентуалното участие на Обединеното кралство в бюджета на ЕС за 2020 г.

  И накрая, Комисията предложи фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и Европейският фонд за приспособяване към глобализацията да бъдат подготвени да подкрепят финансово предприятията, работниците и държавите-членки, които са най-силно засегнати от оттегляне без споразумение. Европейският парламент и Съветът трябва да постигнат съгласие по тези предложения.

  Ирландия

  От Брюксел информират още, че Комисията и Ирландия продължават да работят заедно в контекста на уникалната ситуация на остров Ирландия заради Брекзит. Целта е да се защити целостта на вътрешния пазар и да се избегне установяването на „твърда“ граница.

  Ирландският предпазен механизъм, предвиден в Споразумението за оттегляне, и целящ предотвратяването именно на „твърдата” граница между Ирландия и намиращата се под британско управление Северна Ирландия, е единственото установено решение с оглед на запазването на международните правни задължения и целостта на вътрешния пазар, посочват от Европейската комисия.

  За периода непосредствено след евентуално оттегляне без споразумение, Комисията създаде център за контакт за администрациите на държавите-членки, който им дава бърз достъп до експертния опит на ведомствата на Комисията.

  За да научат повече за начините, по които могат да се подготвят за сценарий без споразумение, гражданите на ЕС могат да се свържат с Europe Direct по всякакви въпроси, уточняват от Брюксел. Обаждането до центъра на номер 00 800 6 7 8 9 10 11 е безплатно от всяка точка в ЕС на който и да е от официалните езици на Съюза.

  ЕС европейска комисия Брекзит споразумение Ирландия Северна Ирландия предпазен механизъм контролен списък Europe Direct

  Оценка на новината

  0