• ЕС: Последното предложение за Брекзит не е достатъчно за постигането на споразумение

  ЕС: Последното предложение за Брекзит не е достатъчно за постигането на споразумение

  Според евродепутатите, предложенията не засягат сериозните проблеми, на които трябва да се намери решение, а именно: общата икономика на Острова, пълното зачитане на Споразумението от Разпети петък за Северна Ирландия, и целостта на единния пазар на ЕС

  ЕС: Последното предложение за Брекзит не е достатъчно за постигането на споразумение

  Предложенията "в последния момент" относно Брекзит не са основа за постигането на споразумение, за което Европейския парламент би дал своето съгласие. Това е становището на Ръководната група на Европейския парламент по отношение на казуса с предстоящото излизане на Великобритания от Европейския съюз. На 2 октомври главният преговарящ за ЕС по въпросите на Брекзит Мишел Барние представи най-новите предложения на британското правителство.

  Според евродепутатите, предложенията не засягат сериозните проблеми, на които трябва да се намери решение в случай, че предпазния механизъм (т.нар. "backstop") бъде отстранен, а именно: общата икономика на Острова, пълното зачитане на Споразумението от Разпети петък, и целостта на единния пазар на ЕС.

  От Брюксел посочват още, че предложенията на Обединеното кралство не са достатъчни и значително се отклоняват от съвместните ангажименти и цели.Те изразяват безпокойството си по отношение на три аспекта на предложенията:

  • Първо, предложенията на Обединеното кралство относно митниците и тяхната регулация изрично предвиждат изграждането на инфраструктура, контрол и проверки, но не дават яснота къде и как това ще бъде осъществено. Всяка форма на контрол и инспекция на и около границата ще означава край на безпрепятствената търговия и по този начин ще навреди на общата икономика на Острова, както и ще създаде сериозен риск за мирния процес и ще породи рискове и за потребителите, и за бизнеса.
  • Второ, предложенията на Обединеното кралство биха били разработени в детайли от Европейския съюз и Обединеното кралство, или едностранно от Обединеното кралство, едва през четиринадесет-месечния преходен период. Това не предоставя необходимата сигурност, нито изпълнява принципите в Споразумението за оттегляне. Тази ситуация би изисквала от Европейския парламент да даде своето съгласие за Протокола без да е запознат с пълните му последици, и без да има никакви гаранции за правното му действие. Това е неприемливо.
  • Трето, правото на съгласие, предлагано на парламента на Северна Ирландия, ефективно превръща Споразумението в условно, несигурно, временно и едностранно решение, на място на предпазния механизъм. Освен това, парламентът на Северна Ирландия не е заседавал от почти три години и е спорно дали би бил в състояние да бъде свикан и да поеме отговорността за международен договор от подобно естество.

  Предложенията на Обединеното кралство дори не се доближават до това, което беше договорено като достатъчен компромис в предпазния механизъм, се посочва в становището на Ръководната група на Европейския парламент относно Брекзит. Опазването на мира и стабилността на остров Ирландия, защитата на гражданите и правния ред на ЕС трябва да бъдат основен фокус на всяка една сделка, изтъкват още евродепутатите.

  Европейският парламент остава отворен към разглеждането на всички предложения, но те трябва да бъдат надеждни, работещи от правна гледна точка, и на практика да имат същия ефект като компромисите, постигнати в Споразумението за Оттегляне, се казва още в становището на Брюксел.

  Евродепутатите потвърдиха в резолюция, приета с голямо мнозинство на 18 септември, че Европейският парламент продължава да подкрепя "организиран Брекзит" въз основа на вече договореното Споразумение за оттегляне.

   

   

   

   

  Европейски парламент Брекзит Мишел Барние Северна Ирландия Споразумение за оттегляне предзпазен механизъм

  Оценка на новината

  0