• Светът се дави в дългове

  Светът се дави в дългове

  През 2019 година бе отчетена рекордно висока стойност на световния дълг

  Светът се дави в дългове

  Към момента световния дълг достига рекорд за най-високо съотношение дълг към БВП още преди 2019 г. да бе приключила.
  Всъщност този рекорд бе отбелязан още през първите девет месеца на миналата година. Глобалният дълг, който включва заеми от домакинства, правителства и компании, нарасна с 9 трилиона долара до почти 253 трилиона долара през първите девет месеца на миналата година, според Института за международни финанси.
  Това поставя съотношението на световния дълг към БВП на 322%, което превъзхожда 2016 г. когато е било отчетено най-високо ниво.

  Повече от половината от този огромен брой е натрупан дълг е от развитите пазари, като Съединените щати и Европа, с което съотношението им дълг към БВП е общо 383%.
  Има много виновници. Всички страни като Нова Зеландия, Швейцария и Норвегия имат нарастващи нива на домакинския дълг, докато съотношението на държавния дълг към БВП в Съединените щати и Австралия са най-високи.
  На развиващите се пазари нивата на дълга са по-ниски, общо за 72 трилиона долара, но те се покачват по-бързо през последните години, според IIF.
  Съотношението на дълга на Китай към БВП например се приближава до 310%, най-високото ниво в развиващия се свят. След натискането на китайските компании да се реализират през 2017 и 2018 г. нивата на дълга отново се повишиха миналата година, се казва в доклада на Глобалния мониторинг на дълга IIF.
  Такъв масивен дълг в световен мащаб е реален риск за световната икономика, особено защото МИФ очаква нивата да се повишат още повече през 2020 г.
  "Ниските лихви и лошите финансови условия, са предпоставка, въз основа на която, ние изчисляваме, че общият дълг в световен мащаб ще надхвърли 257 трилиона долара" през първото тримесечие на 2020 г., заяви IIF.
  През миналата година Федералният резерв понижи лихвите три пъти, а референтната ставка на Европейската централна банка все още е най-ниската си след финансовата криза.
  Въпреки благоприятните условия за заем, рискът от рефинансиране е голям. Общо над 19 трилиона долара синдикирани заеми и облигации ще паднат през 2020 г. Малко вероятно е всички те да бъдат рефинансирани или погасени.

  Друг въпрос, който докладът поставя, е необходимостта от финансиране за спешни действия в областта на изменението на климата.
  Целите на Обединените нации за устойчиво развитие изискват 42 трилиона долара инфраструктурни инвестиции до 2030 г., но „страните с ограничен капацитет за заеми могат да се изправят пред сериозни предизвикателства за посрещане на нуждите от финансиране за развитие“, заяви IIF.

  САЩ икономика БВП Федерален резерв ЕЦБ ЕС развити икономики риск дълг световен дълг развиващи се икономики световна икономика

  Оценка на новината

  0