• САЩ подклажда наново финансовата война с Китай

  САЩ подклажда наново финансовата война с Китай

  Усилията за решаване на проблема придобиват все по-голямо сцепление поради ескалацията на търговските спорове с Китай.

  САЩ подклажда наново финансовата война с Китай

  Американските регулатори отдавна търсят по-голяма прозрачност от китайските компании в търговия на акции на борсите в САЩ, но Пекин се съпротивлява.

  Преди повече от десетилетие стотици китайски компании станаха публично достояние в САЩ чрез обратни сливания, сливане в публични, но най-вече в неизвестни американски компании и много от тях се оказаха измами.

  Усилията за решаване на проблема придобиват все по-голямо сцепление поради ескалацията на търговските спорове с Китай.

  Законът Sarbanes-Oxley от 2002 г. създаде Комитет за надзор на счетоводството на публичните дружества. Той изисква всяка местна и чуждестранна счетоводна фирма, която издава одитни доклади за компании да се отчитат в регистъра на SEС. Съветът бе длъжен периодично да проверява регистрираните фирмени одити на публичните дружества в САЩ, включително и тези, извършвани от чуждестранни фирми.

  Брендан Ахерн, главен инвестиционен директор на Kraneshares, който управлява няколко фонда, търгувани в Китай, каза, че собствеността на китайското правителство на много от компаниите е част от проблема. „В рамките на 200 изброени китайски компании има няколко държавни предприятия“, каза той и разкрива, че финансовата информация за тях е особено чувствителна. Ахерн добави, че Китай е длъжна да спазва регулаторните изисквания на САЩ.

  Миналата година председателят на SEC - Джей Клейтън и председателят на PCAOB - Уилям Дънке III, споделиха своите опасения. Те изразиха своето разочарование в изявление от 19 февруари, където отбелязаха, че бордът „продължава да бъде възпрепятстван да проверява одитната работа и практики на регистрираните в PCAOB одиторски фирми в Китай на съпоставима основа с други юрисдикции извън САЩ.

  В четвъртък SEC провежда кръгла маса за развиващите се пазари. Отново се повдигна въпроса за следващата фаза в непрекъснатите усилия китайските регулаторни органи да станат по-прозрачни за китайските компании, които участват в борсите в САЩ.

  Роджър Силвърс, професор по счетоводство в Университета на Юта, който преди това е работил за SEC, сподели своите впечатления по повод провелата се кръгла маса.

  Китай възпрепятства регулаторните органи на САЩ, като блокира исканията за достъп до своите одитни записи", каза Силвърс. „Има все по-голямо чувство на неудовлетвореност от Китай. Сега, наред с търговските войни и избухването на Covid-19, САЩ има все по-голям апетит да се “воюва” с Китай. Усеща се промяна в геополитическия климат. "

  На 20 май Сенатът прие Закона за отчетността на Холдинговите чуждестранни компании, който ще изисква чуждестранните компании да спазват стандартите на PCAOB. Ако PCAOB не е в състояние да провери публичната счетоводна фирма на емитента три последователни години, ценните книжа на емитента ще бъдат забранени да търгуват на американска национална борса.

  Американският сенатор Марко Рубио въведе двупартиен законопроект, който ще премахне чуждестранните компании, които не спазват правилата за счетоводство и надзор в САЩ.

  Не е изненадващо, че и Белият дом настоява за действие. На 4 юни Белият дом издаде „Меморандум за защита на инвеститорите от Съединените щати от значителни рискове от китайските компании.“

  „За Китай е грешно и опасно да се възползва от нашите капиталови пазари, без да се съобразява с критичната защита, която инвеститорите на тези пазари с право очакват и заслужават“, се казва в меморандума. „Действията на Китай за нарушаване на законите ни за прозрачност пораждат значителни рискове за инвеститорите.“

  Според Силвърс могат да бъдат предприети още по-екстремни действия, които той определя като "ядрени варианти".

  SEC е компетентна да наложи правило, което да гласи, че нямате право да имате дъщерни дружества, които са одитирани от фирми, които не могат да бъдат проверявани. Това би означавало, че Apple, IBM и Nike ще трябва да прекъснат връзките си с тези дъщерни дружества. Но ако това се случи, ще избухне необятна търговска война", допълни той.

  САЩ търговска война между САЩ и Китай финансова война SEC PCAOB

  Оценка на новината

  0