• Яна Топалова връчи награда в конкурса „IT проект на годината“

  Яна Топалова връчи награда в конкурса „IT проект на годината“

  Конкурсът се организира от специализираното издание ICT Media

  Яна Топалова връчи награда в конкурса „IT проект на годината“

  Заместник изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предпрвиятия /ИАНМСП/ Яна Топалова връчи наградата на победителя в категория "Транспорт и логистика" в конкурса „IT  проект на годината“. Във вторник за пореден път бяха отличени най-значимите IТ проекти за годината. Конкурсът се организира от специализираното издание ICT Media в лицето на Computerworld България и за петнадесетте години от провеждането му са представени над 400 проекта.

  Целта на инициативата е да бъдат представени най-значимите, мащабни и ефективни ИТ проекти по изграждането и използването на информационни системи и решения в българските компании, предприятия и институции в национален мащаб през съответната година на провеждане на конкурса.

  В оспорвана надпревара се включиха общо 24 ИТ проекта, 9 от които са реализирани в публичния сектор с категории "Централна администрация", "Общинска администрация" и "Образование", а останалите 15 решения са реализирани в корпоративния сектор в компании от категории "Търговия, логистика и транспорт", "Промишленост", "Банки и финансови институции", "Телекомуникационни и комунални услуги" и "ИТ проект в чужбина".

  Отличените тази година проекти са 10, а наградите връчиха Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС); Атанас Темелков, председател, Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ); Стамен Янев, изпълнителен директор, Българска агенция за инвестиции (БАИ); Яна Топалова, заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП); Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините (НСОРБ); Огнян Траянов, председател на УС, Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ); Георги Шарков, Изпълнителен директор, Европейски софтуерен институт ・Център Източна Европа; Румен Банов, представител на Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ); Никола Няголов, директор "Технологии и операции" в ITNL Bulgaria и Владимир Владков, главен редактор на Computerworld България.

  В категорията “Транспорт и логистика“ се представи най-добре организация лидер в областта на медиите, новите технологии и търговията в пътнически зони - Lagardere Travel Retail с проект за дигитализация на инструментите за оценка на обектите, управлявани от компанията и приложение за контрол и автоматизиране на поръчката на стоки.

  Г-жа Топалова подчерта значимостта на наградената, която увеличава производителността и ефективността на служителите, улеснява събирането на данните, гарантира проследяемост на информацията. „И не на последно място – избягва се безкрайното разпечатване на списъци и справки, избягва се разнасянето на огромни папки, защото цялата информация е на монитора на компютрите – това пести време на служителите и те могат да се концентрират върху дейности, които носят добавена стойност на бизнеса“, заяви зам.-изпълнителният директор на ИАНМСП, след което добави, че проектът има предимства и от гледна точка на опазванегто на околната среда: „От друга страна – използва се по-малко хартия, а това означава, че пазим и природата, спасявайки десетки дървета от изсичане“, отбеляза г-жа Топалова.

  Тя подчерта също, че наградената разработка води към бъдещето - към онази Европа на цифровата трансформация, моторът на която са подобни проекти и младите екипи, които ги реализират.  „Дигитализацията променя практически всяка човешка дейност - начина по който общуваме и си взаимодействаме, пътуваме, работим, произвеждаме стоки или потребяваме услуги, както и начина, по който използваме ресурсите. Подобни форуми, които отличават добрите проекти и практики и промотират ползите от приятелството между човека и технологиите, са сериозен стимул както за ИТ специалистите, които са двигателят към цифровото бъдеще, така и за потребителите на достиженията в тази област“, добави зам.-изпълнителният директор на ИАНМСП.

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  5.00