• Изложение и форум „Интелигентни градове“ ще се проведат в София

  Изложение и форум „Интелигентни градове“ ще се проведат в София

  7-то издание на „Интелигентни градове“ е от 16 до 18 април в Интер Експо Център - София

  Изложение и форум „Интелигентни градове“ ще се проведат в София

  7-то издание на Smart Cities обединява изложение и форум в едно. В рамките на трите дни – от 16-ти до 18-ти април, когато ще се проведе събитието, ще бъдат представени решения, които свързват, дигитализират и спестяват ресурси във всяка индустрия, община и дом. Водещи компании ще демонстрират своите продукти и услуги. На форума ще бъдат разисквани всички аспекти на концепцията за интелигентния град.

  Клъстер „София - град на знанието“ ще участва за първи път в изложението. Това е иновационен клъстер, в който попадат 31 малки и средни предприятия, 2 големи фирми, 4 университета, 4 неправителствени организации и 2 института на БАН. Ядрото на клъстера е мрежа от взаимосвързани фирми - производители и доставчици на ИТ продукти и услуги (ИТ инфраструктура, софтуерни решения, бази данни, информационни системи и др.) и бизнес услуги (бизнес управление, информационни услуги, издателска дейност, радио, телевизия, печатни публикации, творчески дейности, организиране на събития, и др.). В сдружението са се включили и две организации на знанието от Виена и Амстердам - градове отличници в използването на нови информационни технологии за умно управление на града.
  До 2020 година се смята, че броят на свързаните устройства (обикновено наричан интернет на нещата) ще надхвърли 50 милиарда, посочва изпълнителният директор на клъстера Димитър Христов. Според него, в градската среда тези нови технологии помагат за създаването на по-устойчиво развитие. Като сериозно предизвикателство Клъстерът „София - град на знанието“ откроява скоростта на появата на новите технологии, които могат да бъдат успешно използвани в публичния сектор. Експертите я оценяват като достатъчно голяма, и затова трябва да се помисли как най-новите постижения да се влеят по-бързо в създаването на интелигентните градове.

  София няма да бъде изключение и свързаната икономика ще настъпва с ускорени темпове независимо от нашите желания, обяснява Димитър Христов. Ето защо клъстерът работи по създаването на онлайн платформата Sofia Smart City Marketplace, в която ще се събират, валидират и представят стотици технологии, приложения, продукти и системи, приложими в управлението на града. Според създателите на платформата, градът постепенно ще се превърне в „модел“ и „цифрова платформа“, следвайки добрите примери на градове като Дъблин и Барселона.

  Клъстерът ще предостави на специалистите от общината и общинските фирми отворен достъп до създаваната база данни, така че те да бъдат добре информирани и улеснени в търсенето на „смарт сити решения“. Платформата е почти готова и ще бъде представена на предстоящото седмо издание на Smart Cities 2019.

  Интелигентното улично осветление, управлението на градския транспорт, предприемаческото образование и зеления растеж на градската среда са само част от темите, които ще се дискутират в рамките на конференцията „Интелигентни градове“.

  интернет на нещата IT София - град на знанието Smart cities

  Оценка на новината

  0