• Националният портал за пространствени данни тръгва до Нова Година

  Националният портал за пространствени данни тръгва до Нова Година

  България изпълнява ангажимента си към ЕС за създаване на инфраструктура за пространствена информация

  Националният портал за пространствени данни тръгва до Нова Година

  Изграждането на портала за пространствени данни е по линия на ангажиментите на България по евродирективи за създаването на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). Проектът беше представен от Държавна агенция „Електронно управление”.

  Националният портал за пространствени данни заимства добри практики от INSPIRE порталите на други страни-членки на ЕС – да бъде стабилен, лесно използваем, да осигурява бърз достъп в машинно-четим, отворен формат до цялото налично съдържание на масивите от пространствени данни.

  Порталът ще дава възможност на органите на публична власт, които по закон събират, създават, поддържат и разпространяват бази от пространствени данни, да имат взаимен достъп до поддържаните от тях масиви от данни.

  Общата стойност на проекта е 1.3 млн. лв, от които 1.1 милиона са европейско, и 200 хил. лв - национално съфинансиране. Крайният срок за изпълнение на проекта е 31 декември 2019 година, съобщиха от Държавна агенция „Електронно управление“.

  Държавна агенция за електронно управление Национален портал за пространствени данни

  Оценка на новината

  0