• ББР стартира API портал за разработчици в тестова среда

  ББР стартира API портал за разработчици в тестова среда

  Порталът е предназначен за разработчици на приложни програмни интерфейси, и е достъпен от миналия месец

  ББР стартира API портал за разработчици в тестова среда

  В съответствие с европейските нормативни актове за платежните услуги Българската банка за развитие стартира Портал (тестова среда) за разработчици на приложни програмни интерфейси (API). Порталът е достъпен от 14 март 2019 година на адрес: https://developer.bbr.bg.  
  API порталът дава възможност на трети страни: доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка, доставчици на услуги по иницииране на плащане, както и доставчици на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти, да тестват своя софтуер и приложения, както и да получат необходимата документация и поддръжка.

  Българска банка за развитие Портал за разработчици на приложни програмни интер

  Оценка на новината

  0