• Научно-индустриална лаборатория RILab i2030 ще подкрепя малките и средни предприятия

  Научно-индустриална лаборатория RILab i2030 ще подкрепя малките и средни предприятия

  Термовизия и термография, 3D томография и атомно силов микроскоп са част от възможностите на RILab i2030

  Научно-индустриална лаборатория RILab i2030 ще подкрепя малките и средни предприятия

  На 13 май ще бъде официално открита Научно-индустриалната лаборатория „Индустрия i2030“ (RILab i2030) в сградата на Института по информационни и комуникационни технологии и Института по механика на БАН. Тя ще подкрепя научноизследователската и развойна дейност на малките и средни предприятия и високотехнологичната индустрия, като предоставя съществуващия научен капацитет и високотехнологично научно оборудване на академични и индустриални партньори.          Ще бъдат демонстрирани възможностите на RILab i2030, а именно софтуерни пакети за симулации, моделиране, 3D принтиране; софтуер и оборудване за прототипиране и единични производства; термовизия и термография; атомно силов микроскоп; 3D томография; лазерна лаборатория.

  По време на откриването на иновативната лаборатория ще бъдат представени текущите резултати от Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България“ (е-здраве), финансирана от Министерство на образованието и науката.

  RILab i2030 си поставя за цел да реализира идеята за цифрова интеграция на наука, бизнес и обучение и подпомага изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София. Лабораторията е резултат от работата на консорциум RILab i2030, в който участват Института по информационни и комуникационни технологии, Института по механика, FESTO, Давид Холдинг, АМG Technology, NanoTech Lab и Софийска младежка иновационна лаборатория, с партньори Столична община и Столична агенция за приватизация и инвестиции. 

  БАН Научно-индустриалната лаборатория „Индустрия i2030 RILab i2030

  Оценка на новината

  0