• Откриха Национален център по сеизмично инженерство в столицата

  Откриха Национален център по сеизмично инженерство в столицата

  Част от дейностите, които ще се извършват в центъра, са мониторинг и изследване на поведението на сгради, съоръжения и земна основа, подложени на сеизмични и други въздействия

  Откриха Национален център по сеизмично инженерство в столицата

  Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще картографира сеизмичният риск у нас. Това стана ясно от думите на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев, който откри Националния център по сеизмично инженерство. По думите му, министерството вече е утвърдило методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск в страната.

  След приключване на процеса по картографиране ще има разработена специализирана геопространствена информация, която ще може да се използва от участниците в инвестиционния процес при проектиране и изпълнение на строителството.

  Националният център по сеизмично инженерство функционира към Университета по архитектура, строителство и геодезия в София и ще развива дейността си в сътрудничество с български и международни партньори. Сред основните дейности в работата на центъра са мониторинг, експериментално и лабораторно полево изследване на поведението на сгради, съоръжения и земна основа, подложени на сеизмични и други динамични въздействия;  разработване и внедряване на иновативни системи за сеизмично осигурено строителство и устройства за контрол върху сеизмичното поведение; разработване на процедури за проектиране на конструкции, оценка, възстановяване и усилване на съществуващи конструкции, и други.

  Предвижда се в центъра да се изготвят и експертизи и предписания, свързани с оценката на техническото състояние и сеизмичната осигуреност на сгради, съоръжения и земна основа.

  „Сеизмичният риск е нещо, което може да се управлява от хората и е важно за живота“, каза още инженер Йовев.  Той поздрави екипа, който ще работи в центъра и пожела един ден центърът да стане институт.

  На днешната дата се навършват 7 години от голямото земетресение в Перник. Трусът не взе жертви, но нанесе сериозни материални щети. Областният град ще отбележи годишнината с молебен и водоствет за здраве. 

  МРРБ сеизмичен риск

  Оценка на новината

  0