• Eдин от европейските суперкомпютри – в България

  Eдин от европейските суперкомпютри – в България

  Осем европейски държави ще приемат суперкомпютрите, които ще се използват в подкрепа на европейските научни работници, промишлеността и бизнеса

  Eдин от европейските суперкомпютри – в България

  България става домакин на един от 8-те европейски суперкомпютри. Това съобщи в Люксембург българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел. Осемте държави, в които ще бъдат разположени центровете за европейски суперкомпютри на световно равнище са България, Чехия, Финландия, Италия, Люксембург, Португалия, Словения и Испания.

  „Днешният ден е исторически за Европа. Инвестицията на държавите членки, заедно със средствата от ЕС, е в размер на 840 милиона евро. Суперкомпютрите са в основата на европейското технологично лидерство и могат да направят успешно конкурирането със САЩ и Китай. Днес България прави решителна крачка напред като страна с потенциал за регионален лидер в областта на суперкомпютрите“, заяви Мария Габриел.

  Комисарят подчерта, че тези суперкомпютри ще подкрепят изследователите, промишлеността и предприятията в Европа при създаването на нови приложения в широк кръг от области – от разработването на лекарства и нови материали до борбата с изменението на климата.

  „Убедена съм, че новите центрове ще повишат конкурентоспособността на Европа.  Но още по-важното е, че суперкомпютрите ще носят реални и измерими ползи за хората. Те ще играят  важна роля в области като персонализираната медицина, създаването на лекарства, нови продукти и материали, биоинженерството, енергетиката и прогнозирането на времето, допълни още Мария Габриел.

  В днешния свят суперизчисленията намират приложение в множество сфери. С тях може например да се прогнозира развитието на местния и регионалния климат и да се предвиждат мащабът и траекторията на бури и наводнения, което дава възможност за задействане на системите за ранно предупреждение в случай на екстремни метеорологични явления. Те се използват и при разработката на нови лекарства и решаването на сложни физични уравнения, които представят процесите и взаимодействията на новото лекарство и човешките тъкани. Освен това суперкомпютрите са от решаващо значение за извършването на мащабни симулации и за анализа на данни, което ги превръща в изключително важен елемент от разработването на изкуствен интелект и увеличаването на възможностите на Европа в киберсигурността и блоковата верига, отбелязват от Европейската комисия.

  Три от осемте суперкомпютъра ще бъдат прекурсори на машини с производителност над един екзафлопс (с капацитет да извършват над 150 петафлопса, или 150 милиона милиарда изчисления в секунда), които ще се наредят сред първите 5 в света, и 5 машини ще с производителност от порядъка на петафлопс (които могат да извършват поне 4 петафлопса, или 4 милиона милиарда операции в секунда).

  Очаква се суперкомпютрите да бъдат пуснати в действие през втората половина на 2020 г. за европейските потребители от академичните среди, промишлеността и публичния сектор. Всички нови суперкомпютри ще бъдат свързани с общоевропейската високоскоростна мрежа GEANT подобно на съществуващите суперкомпютри, които са част от Партньорството за авангардна електронна обработка на данни в Европа (PRACE).

  суперкомпютри технологии

  Оценка на новината

  0