• Актуалните блокчейн регулации - в програмата на българска иновативна магистратура

  Актуалните блокчейн регулации - в програмата на българска иновативна магистратура

  Българската магистратура по блокчейн е създадена от водещи технологични експерти в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси - София, а нейното второ издание предстои тази есен

  Актуалните блокчейн регулации - в програмата на българска иновативна магистратура

  Най-актуалните регулации в областта на блокчейн, както и децентрализираните бизнес модели ще бъдат включени в програмата на първата българска магистратура по блокчейн - „Бизнес и дигитална трансформация - блокчейн иновации“, съобщават създаделите на магистърската програма.

  Това е единствената у нас и една от първите в Европа магистърски програми в областта на блокчейн, информират още нейните автори. Тя е създадена от водещи технологични експерти в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси - София, а нейното второ издание предстои тази есен. Сред основните предимства на магистратурата е, че тя се води от ключови лектори от бизнеса и в условия, много близки до реална бизнес среда.

  В обновената лекционна програма за второто издание се включват общо две учебни направления – „Основи на блокчейн екосистемите” и „Практически приложения на блокчейн решенията”.

  „Основи на блокчейн екосистемите” включва обширна информация за предимствата на технологията спрямо централизираните системи, какви са ограниченията и рисковете при използването на блокчейн, както и последните регулаторни инициативи в областта. В рамките на това направление обучаващите се ще се запознаят още с основите на смарт контрактите (примери, стойност и какво ще променят) и рамката за оценяване на необходимостта и ползите от технологията.

  Второто направление - „Практически приложения на блокчейн решенията”, обхваща областите на приложение на блокчейн решенията и конкретни примери от практиката. В тази част магистратурата ще представи кои са новите начини на организация на бизнес процесите чрез блокчейн и кои са наличните технологични инструменти и инфраструктура. Студентите ще се запознаят с основите на STO (Security Token Offering), както и с бизнес моделите на принципа на децентрализацията.

  „След успешното първо издание на блокчейн магистратурата и тази година отчитаме засилен интерес. Включването на нови лектори от бизнес средите, включително едни от най-значимите експерти в бранша и разширяването на лекционната програма ще добавят още по-голяма стойност към обучението. Това прави магистратурата най-добрия начин да стартираме кариера или собствен бизнес в перспективната област на блокчейн технологиите” - заяви Веселин Боянов, създател на магистратурата.

  Първата магистърска програма в България, която ще обучава специалисти по блокчейн технологии обявява съвместно с Jobs.bg конкурс за три стипендии на обща стойност от 5000 лева за целия период на обучение. Всички желаещи могат да кандидатстват в сайта на магистърската програма, като изпратят автобиография и мотивационно писмо.

  ВУЗФ блокчейн магистратура нови лектори регулации децентрализирани бизнес модели Security Token Offering

  Оценка на новината

  0