• Изграждането на 20 Сиско академии у нас стартира през октомври

  Изграждането на 20 Сиско академии у нас стартира през октомври

  Вече има училища, които са планирали обученията на техни ученици по програмата „Сиско мрежова академия” да започнат още през учебната 2019/2020 година

  Изграждането на 20 Сиско академии у нас стартира през октомври

  През октомври у нас стартира програма за изграждане на 20 Сиско академии в професионални училища в цялата страна и обучение на 80 инструктори. Инициативата е на Българската асоциация на мрежовите академии, която е официален координатор на Сиско академиите в България, в партньорство с Българската стопанска камара.

  На 10 септември приключи вторият етап от безплатното обучение на преподаватели по информационни и комуникационни технологии по програмата „Сиско мрежова академия“, в който се включиха 40 участници. През февруари тази година 43 други преподаватели успешно приключиха първия етап от обучението си по “IT Essentials - Основи на информационните технологии“, който дава общи познания за информационните технологии, въведение в мрежите, компютърна поддръжка, безопасност при работа с компютри, асемблиране на компютри, инсталиране и деинсталиране на различен софтуер, включително операционни системи, локализиране на проблеми и отстраняването им.

  Идеята на проекта е на следващ етап да започне и обучението на учениците в 20-те професионални училища, съответно - по IT Essentials и CCNA Routing & Switching.

  Вече има и училища, които са планирали обученията на техни ученици по програмата „Сиско мрежова академия” да стартират още през учебната 2019/2020 г., като Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас и Професионалната гимназия по електроника и химични технологии в Плевен.

  Българска стопанска камара професионални гимназии Сиско академии Българска асоциация на мрежовите академии информационни и комуникационни технологии ИКТ

  Оценка на новината

  0