• Очаква се засилен интерес на инвеститорите към центровете за данни в Европа

  Очаква се засилен интерес на инвеститорите към центровете за данни в Европа

  В следващите 2 години специалистите прогнозират засилен интерес на инвеститорите към центровете за данни в Европа

  Очаква се засилен интерес на инвеститорите към центровете за данни в Европа

  Според направено проучване на DLA Piper над 90% от анкетираните инвеститори с дългов и собствен капитал смятат, че общата стойност на инвестициите в центрове за данни в Европа ще нарасне през следващите 2 години.

  Дейността на центровете за данни, е свързана с отдалечено съхранение, обработка и разпространение на големи количества данни, за определени организации, което ги прави и толкова важни.

  В рамките на следващите 2 години се предвижда ръст на инвестициите в центрове за данни в Европа, в размер от 10% до 29%.

  През първите 6 месеца на тази година е отчетено сериозно увеличение на на инвестициите с около 1 млрд. евро. През 2018г. целият обем на вложенита в сектора е бил 1,5 млрд. евро.

  Brexit и въпросите, които възникват около него определено оказва влияние на тази тенденция. Затвърждаващата се слабост на паунда дава сигнал, че активите във Великобритания може да изглеждат добра сделка за инвеститорите от еврозоната.

  В съвременния свят на непрестанна комуникация, необходимостта от съоръжения за съхранение на данни непрестанно се увеличава. Експертите прогнозират да настъпят и увеличения в наемите на центровете за данни. Близо половината от тях смятат, че те ще бъдат най малко с 10%.

  Според специалистите взели участие в проучването най-голям ръст на инвестициите в центрове за данни ще се наблюдава в Германия, следвана от Великобритания, Холандия и Франция.

  технологии европа икономика инвеститори инвестиции Еврозона центрове за данни

  Оценка на новината

  0