• Очаква ни по-дигитално и роботизирано производство

  Очаква ни по-дигитално и роботизирано производство

  Изпълнителният директор на "АББ България", Марсел ван дер Хук анализира бъдещето развитие на производството

  Очаква ни по-дигитално и роботизирано производство

  АББ предлага водещи дигитални технологии за промишлеността. Марсел ван дер Хук, който е изпълнителен директор на компанията разкрива какви ще бъдат промените и техденциите в производството в близкото бъдеще.

  " Компанията ни все повече върви към това да се превърне в пионер в областта на електрификацията, задвижването, роботиката и индустриалната автоматизация. Очаквам инвестициите да продължат да нарастват и да помагат на клиентите ни да станат или да продължат да бъдат лидери в своята сфера.

  Смятам, че както нашата компания, така и цялата ни индустрия ще става все по-дигитална и свързана. Дори в момента ние управляваме и поддържаме фотоволтаични инсталации и зарядни станции за електрически автомобили дистанционно от офиса си. Разполагаме с все повече процесни данни от клиентите си, които може да се използват за избягване на големи непредвидими проблеми и непланови спирания в много индустрии. На базата на наличните данни можем да следим състоянието на инсталациите и да предвиждаме кога има нужда от поддръжка, за да се избегнат спиранията.

  Развитието на свързаността и дигитализацията ще позволи на хората да се концентрират върху това, което е важно за техния бизнес и живот, и все по-често да избягват "пожарни" ситуации. Ежедневният живот на хората ще бъде ориентиран към все по-модерен транспорт като споделено пътуване, ефективен обществен транспорт, електрическа мобилност и т.н.

  В сравнение с момента дигиталните умения определено ще бъдат по-търсени в близко бъдеще. Много по-важни ще бъдат уменията за комуникация и за управление на времето, за да могат хората да се справят с натоварената си програма. По мое мнение лидерските умения също ще имат огромно значение.

  Специално АВВ ще има нужда от хора с технически умения и експертни познания, за да продължи да развива иновациите си. Смятам също, че тежката механична работа все по-често ще бъде заменяна от роботи. Двигател на това ще бъдат не само растящите трудови разходи, но и изискванията за безопасност и качество, както и желанието на компаниите да задържат служителите си. Производствените предприятия често имат "проблемни места" - там, където има повече проблеми с качеството, текучество, инциденти и т.н. Именно на такива места автоматизацията често е добро решение.

  Не мисля, че клиентите ни ще бъдат много по-различни след 5 или 10 години. Ние работим в сферата на строителството, индустрията и обществените услуги, а хората ще продължат да имат нужда от жилища, продукти от индустрията и все повече електричество. Вероятно обаче ще се промени начинът, по който те купуват, и той ще стане по-дигитален. "

  бизнес технологии компания икономика производство АББ дигитално производство роботизирано производство

  Оценка на новината

  0