• От днес желаещите могат да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ

  От днес желаещите могат да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ

  Националния иновационен фонд провежда 11-та конкурсна сесия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

  От днес желаещите могат да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ

  Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия към министъра на икономиката на Република България съобщава, че от днес, 17 август 2020 г - до 17 септември 2020 г. желаещите да получат безвъзмездна финансова помощ от Национален иновационен фонд, могат да подават своите проектни предложения в 11-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд.

  Националния иновационен фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания” предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер до 500 000 лв. за проект, като желаещите могат да подават своите документи по електронен път с електронен подпис на интернет адрес https://edelivery.egov.bg/.

  Настоящата сесия ще подкрепи българските фирми с бюджет от над 5 млн. лв., като основна цел на Фонда е да насърчи научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на родния бизнес, като насърчава развитието на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги.

  В своите предходни 10 конкурсни сесии, Фондът финансира развитието на над 500 проекта с над 90 милиона лева в сферата на информационните и комуникационните технологии, мехатрониката, биотехнологиите, творческата и развлекателната индустрия. 

  бюджет финансова помощ Фонд развитие

  Оценка на новината

  0