• Европейската мрежа на службите в областта на широколентовия достъп високо оцени българското представяне в инициативата WiFi4EU

  Европейската мрежа на службите в областта на широколентовия достъп високо оцени българското представяне в инициативата WiFi4EU

  Страната ни е на челна позиция с най-голям брой вече изградени мрежи.

  Европейската мрежа на службите в областта на широколентовия достъп високо оцени българското представяне в инициативата WiFi4EU

  България се нареди на първо място по брой на предоставените ваучери от проведените 4 конкурса по инициативата, като 91% от българските общини спечелиха финансиране в размер на 3 630 000 евро, а също така страната е на челната позиция с най-голям брой вече изградени мрежи.

  Инициативата WiFi4EU демонстрира сериозната необходимост от високоскоростна и висококачествена свързаност на публичните места на територията на българските общини. Желанието за участие в инициативата показа нуждата на местните власти от разширяване на предлагането на безжични услуги за гражданите с цел насърчаване на местната икономика, на електронната търговия, подпомагане на туризма и др. Постиженията на страната се оценяват като добра практика в рамките на ЕС и като пример за възможен подход при реализацията на нови подобни инициативи.

  За големия брой български общини, получили финансиране по инициативата, спомогна постоянната информационна, разяснителна и логистична подкрепа от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) чрез Националната компетентна служба в областта на широколентовия достъп и сериозната ангажираност на определеното контактно лице – г-жа Христина Добрева.

  На официалната интернет страница на МТИТС бе публикувана актуална информация за всеки етап на инициативата WiFi4EU, бе направена специална рубрика за въпроси и отговори, на представителите на общините бе изпращана важна и актуална информация за всеки етап на конкурсите както по електронна поща, така и чрез информационен бюлетин и персонални консултации.

  Инициативата WiFi4EU бе широко популяризирана на множество форуми, вкл. информационен ден на МТИТС, съвместно представяне на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и еврокомисаря по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел, както и чрез широка медийна кампания.

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  0